ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΑ

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Η τελευταία ΓΣ της ΕΣΕΚ (Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012) αποφάσισε ομόφωνα τον διαχωρισμό του επενδυτικού εγχειρήματός της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δύο αυτοτελείς και λειτουργικές φάσεις:
1η φάση: Δημιουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας.
2η φάση: Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η απόφαση της ΓΣ αποδείχτηκε πολύ σωστή διότι απαγκίστρωσε το ΔΣ από την παθητική αναμονή της έγκρισης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία σημειωτέον δεν έχει εκδοθεί ακόμη! Αντίθετα στο διάστημα που μεσολάβησε από τη ΓΣ μέχρι σήμερα, έγινε πλούσιο έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τα επόμενα βήματα της ΕΣΕΚ. Είναι προφανές ότι χωρίς την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας η οποία θα διασφαλίζει την εισροή ικανής ποσότητας βιομάζας, είναι αδύνατη η αδιάλειπτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
«Καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί η παραγωγική μονάδα, η οποία θα λειτουργεί ως Κέντρο Εφοδιασμού και Εμπορίας Βιομάζας. Αντικείμενο της μονάδας θα είναι η παραλαβή βιομάζας και η κατάλληλη επεξεργασία της ώστε να παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία θα προωθούνται στην αγορά (Pellets, briquettes). Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα παραλαβής και επεξεργασίας τουλάχιστον 15 – 20 χιλιάδων τόνων βιομάζας ανά έτος. Το τμήμα παραγωγής τελικών προϊόντων θα λειτουργεί συνεχώς και τουλάχιστον για μία βάρδια. Το τμήμα παραλαβής και επεξεργασίας βιομάζας θα λειτουργεί εποχιακά, ανάλογα με το διαθέσιμο είδος βιομάζας, ολόκληρο το 24ωρο.
Σημειώνεται ότι η ΕΣΕΚ θα εγκαταστήσει την πρώτη γραμμή στη χώρα που θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης κάθε μορφής βιομάζας και ειδικότερα υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών (βαμβακιά, καλαμποκιά), παράγοντας προϊόντα με συγκεκριμένες και σταθερές προδιαγραφές.  Οι δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεραστούν μέχρι τον τελικό σχεδιασμό, λόγω του καινοτόμου και πρωτότυπου χαρακτήρα της γραμμής παραγωγής ήταν ποικίλες και μεγάλες. Χρειάστηκε να οργανωθεί η συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας (ΚΑΠΕ, ΕΚΕΤΑ – ΙΔΕΠ) και να πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε όλα τα είδη βιομάζας που θα παραλαμβάνει η ΕΣΕΚ. Τελικά, σχεδιάστηκαν παραγωγικές διεργασίες μέσω των οποίων γίνεται διαχωρισμός (κλασμάτωση) της βιομάζας και επιλογή εκείνων των τμημάτων της που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, αποδεκτή σύνθεση τέφρας κλπ). Έτσι, ο τρόπος αξιοποίησης της αγροβιομάζας μέσω κλασμάτωσης θεωρείται «μέθοδος ΕΣΕΚ»
Παράλληλα, οργανώθηκε η συνεργασία με τεχνικούς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, ώστε να σχεδιαστούν και κατασκευαστούν κατάλληλα και φτηνά μηχανήματα συγκομιδής αγροβιομάζας. Επίσης, ενημερώθηκαν υποψήφιοι προμηθευτές εξοπλισμού, ώστε να ετοιμαστούν προσφορές που να πληρούν τις προδιαγραφές της παραγωγικής διαδικασίας που έχει θέσει η ΕΣΕΚ.
Τέλος, εκπονήθηκαν μοντέλα συνεργασίας για όλους τους πιθανούς προμηθευτές ή παραγωγούς βιομάζας. Η ΕΣΕΚ, καινοτομώντας και στο πεδίο αυτό, δίνει τη δυνατότητα σε όποιον προσκομίζει βιομάζα κάθε μορφής στη μονάδα της, να παραλαμβάνει μέρος αυτής σε τυποποιημένη μορφή (pellet ή briquettes). Έτσι για παράδειγμα, οι βαμβακοπαραγωγοί, μπορούν να «μετατρέπουν» μέσω της ΕΣΕΚ τα υπολείμματα της καλλιέργειας (βαμβακιές) σε άμεσα αξιοποιήσιμη καύσιμη ύλη υψηλής ποιότητας!
Όλα τα παραπάνω, αλλά και άλλες εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής, του εμπορίου και των επενδύσεων βιομάζας, θα παρουσιαστούν με κάθε λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια ενός διημέρου ενημέρωσης που συνδιοργανώνει η ΕΣΕΚ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Η διήμερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο ταξινόμησης βάμβακος Θεσσαλίας στις 11 και 12 Απριλίου.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κανδύλας Απόστολος
Πρόεδρος ΕΣΕΚ
Πέμπτη 11 Απριλίου 2013
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

17:30-18:00 Εγγραφές
18:00-18:30 Χαιρετισμοί
18:30-18:50 Εφαρμογές Κέντρων Εφοδιασμού και Εμπορίου Βιομάζας
Ι. Ελευθεριάδης, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
18:50-19:10 Συστήματα παραγωγής θερμότητας με βιομάζα
Ι. Παπαμιχαήλ, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
19:10-19:30 Η πορεία της ΕΣΕΚ μέχρι σήμερα.
Μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΚ
19:30-19:50 Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση
Ι. Ελευθεριάδης, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
19:50-20:15 Συζήτηση - Συμπεράσματα
Όλοι οι συμμετέχοντες
20:15 Λήξη πρώτης ημέρας - Ελαφρύ δείπνο
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
09:00-09:30 Εγγραφές
09:30-09:50 Εφαρμογές Ενεργειακής Συμβολαιοποίησης
Ι. Ελευθεριάδης, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
09:50-10:20 Ιδιότητες και πρότυπα στερεών βιοκαυσίμων
Δρ. Κυριάκος Πανόπουλος, ΕΚΕΤΑ
10:20-10:50 Νέες τεχνολογίες συγκομιδής και διαχείρισης ξυλώδους βιομάζας
Ι. Ελευθεριάδης, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
10:50-11:10 Το έργο Bioregions, Περιφερειακός Σχεδιασμός Χρήσης Βιομάζας
Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Ερευνητής, ΓΠΑ
 
   
11:10-11:30 Διάλλειμα
   
11:30-11:50 Ενεργειακές καλλιέργειες αγρωστωδών φυτών
Δρ. Έφη Αλεξοπούλου, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
11:50-12:10 Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες
Προσκεκλημένος ομιλητής
12:10-12:30 Ενεργειακές καλλιέργειες δασικών ειδών
Ι. Ελευθεριάδης, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
12:30-12:50 Ενέργεια και Κοινωνική Οικονομία
Νίκος Χρυσόγελος, Ευρωβουλευτής
12:50-13:30 Συζήτηση - Συμπεράσματα
Όλοι οι συμμετέχοντες
   
13:30 Λήξη πρώτης συνεδρίας - Ελαφρύ γεύμα
   
17:00-17:20 Ο προγραμματισμός παραλαβής βιομάζας από την ΕΣΕΚ.
Μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΚ
17:20-17:50 Συνεργασία της ΕΣΕΚ με παραγωγούς βιομάζας.
Μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΚ
17:50-18:20 Η μέθοδος αξιοποίησης αγρο-βιομάζας από την ΕΣΕΚ
Μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΚ
18:20-18:50 Το επενδυτικό σχέδιο της ΕΣΕΚ
Μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΚ
18:50-19:15 Συζήτηση - Συμπεράσματα
Όλοι οι συμμετέχοντες
   
19:15 Λήξη διημερίδας - Ελαφρύ δείπνο
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%