ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 12-9-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30' μ.μ.  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:
 
1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού Β' τριμήνου 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό και έγκριση εκμίσθωσης των χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του νέου Κανονισμού Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιλογής νηπίων  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας, σχολικού έτους 2013 – 2014 (εισ.:αντιδήμαρχος Ελ. Αγραφιώτου)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Χαρ. Παπαδημητρίου)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του Συλλόγου Συνταξιούχων Πυροσβεστών για παραχώρηση χώρου στη Δημοτική Αγορά για στέγαση γραφείων και μόνιμης έκθεσης γενικών υλικών (εισ.:αντιδήμαρχος Χαρ. Παπαδημητρίου)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοτόμηση συστάδας αριθμ. 11 του διακατεχόμενου δάσους Αγίου Γεωργίου για απόληψη καυσοξύλων καστανιάς προς εμπορία (εισ.: εντετ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση καρπώσεων του διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς (εισ.: εντετ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οικονομική ενίσχυση της 13ης Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας (εισ.: εντετ. σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του  Δ.Ο.Π.Α.Κ οικονομικού έτους 2013 (εισ.: Νικ. Καραγιάννης )
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα  (εισ.:Νικ. Καραγιάννης )
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.:Ν. Καραγιάννης)
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πραγματοποίησης ψυχαγωγικής εκδήλωσης για το ΚΑΠΗ Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Νικ. Καραγιάννης )
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στο Φεστιβάλ Ποδηλάτου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (εισ.: Ν. Μουζιούρας)
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑΣ (πρ.Δ. ΙΤΑΜΟΥ)» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ,ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΟΥΛΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»,καθορισμός του τρόπου ανάθεσης και υποβολή Τεχνικού Δελτίου στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του ΕΣΠΑ (εισ.:Β. Ελευθερίου)
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΜΕΤΟΧΙ-ΞΗΡΑΥΛΑΚΟΣ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕτου έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»,καθορισμός του τρόπου ανάθεσης και υποβολή πρότασης ένταξης του στο Ε.Π.Θεσσαλία-Στ.Ελλάδα-Ήπειρος με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (εισ.:Β. Ελευθερίου)
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ(ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “Εκπόνηση μελέτης ανέγερσης Δημαρχείου Δήμου Ιτάμου” (εισ.:Β. Ελευθερίου – Ελ. Ζησοπούλου)
33.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης της προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε 2ο Γυμνάσιο, Τ.Ε 4ο Γυμνάσιο, Τ.Ε 7ο Γυμνάσιο,  Τ.Ε 4ο ΓΕΛ, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, Τ.Ε 7ο Δημοτικό Σχολείο, Τ.Ε 6ο Δημοτικό Σχολείο” και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης (εισ.: Δημ. Κωστάκης)
34.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορθή επανάληψη της αριθμ. 552/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου “Βελτίωση υποδομών ύδρευσης πρώην Δήμου Καλλιφωνίου”, λόγω εσφαλμένης εγγραφής της τελικής δαπάνης (εισ.: Δημ. Κωστάκης)
35.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορθή επανάληψη της αριθμ. 553/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών ύδρευσης πρώην Δήμου Καλλιφωνίου”, λόγω εσφαλμένης εγγραφής της τελικής επιμέτρησης (εισ.: Δημ. Κωστάκης)
36.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοικητική αποβολή ή μη, από κατεχόμενη δημοτική οδό στον οικισμό “Σαραντάπορο” της Τ.Κ. Νεράιδας (εισ.: Παν. Τσεκούρας)
37.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καποδιστρίου (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση ενστάσεων Γατσογιάννη- Καυχίτσα κατά της υπ'αριθ. 383/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση στα ΟΤ 1300 Α, 1301 της περιοχής “Θύλακας Ζαχαριώτες” πλησίον συμβολής της Λεωφ. Δημοκρατίας με τον νότιο περιμετρικό δρόμο. (εισ.:Σπ. Κουτσάφτης)
39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 231/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού τσιγγάνων στη Μαύρικα. (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)
40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση τροποποίησης στο ΟΤ 15 μετά από αίτηση του ιδρύματος Αλλαμανή (εισ.: Δημ. Χατζής)
 41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ΟΤ 712 λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (Κουμαδίτης Θωμάς κλπ.) (εισ.:Δημ. Χατζής)
 42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προκαταρκτικής διορθωτικής πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.) (εισ.: Νατ. Αναστασίου)
43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσθήκη αγροτεμαχίων της Τ.Κ Αρτεσιανού στο μητρώο παγίων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Αν. Καρράς)
44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι 18 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Αν. Καρράς)
45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι-27 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς
46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στις Τοπικές Κοινότητες Μητρόπολης, Ραχούλας και Παλαιοκκλήσίου που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των αγροτικών περιφερειακών ιατρείων (εισ.: Αν. Καρράς)
 47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος των Δημοτικών Σφαγείων στη θέση “Κοντόσταυλος” της Δ.Κ Καρδίτσας (εισ.: Αν. Καρράς)
48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος των υπ'αριθμ. Κ-1 και Κ-2 δημοτικών καταστημάτων στις λαϊκές πολυκατοικίες στρατώνων (ιδιοκτησίας πρώην ΟΕΚ) της Δ.Κ Καρδίτσας (εισ.: Αν. Καρράς)
49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στο άλσος Παπαράντζας της Δ.Κ Καρδίτσας (εισ.: Αν. Καρράς)
50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω μείωσης μισθώματος δημοτικής έκτασης στη θέση “Νταμάρι” της Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.: Αν. Καρράς)
51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Αμαράντου (Θ. Νικολόπουλος) (εισ.: Αν. Καρράς)
52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού λόγω μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Λάρισα (Αν. Καψιώχα)(εισ.: Αν. Καρράς)
53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωθέντων ποσών, λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (εισ.: Π. Ζάχου)
54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφές καταβληθέντων ποσών, λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (εισ.: Π. Ζάχου)
55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας (Βασ. Σακελλαρίου) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
56. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας (Β. Ακρίβου, Β. Παπαντώνη - Φούκα) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)_
57. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών (σκέλος απ ευθείας αναθέσεων 5Η ΦΑΣΗ) έτους 2013 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
58. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαδικαστικές ενέργειες που αφορούν την είσπραξη μισθωμάτων από τo κατάστημα K3 του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου. (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
59. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαδικαστικές ενέργειες που αφορούν την είσπραξη μισθωμάτων από τo κατάστημα K4 του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου. (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
60. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση υπαλλήλων από τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών λόγω συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%