ΞΕΚΙΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚοινΣΕπ"ΗΛΑΚΑΤΗ"

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Ξεκινά τη λειτουργία της, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) «ΗΛΑΚΑΤΗ», η ίδρυση της οποίας προέκυψε ως αποτέλεσμα του προγράμματος «ΤΟΠΕΚΟ» (Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες) που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΟΣ»*.


Συγκεκριμένα, έχει ήδη υποβληθεί το Αίτημα της υπό ίδρυση ΚοινΣΕπ προς το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, τον αρμόδιο φορέα για την Κοινωνική Οικονομία.
 Οι στόχοι των μελών της ΚοινΣΕπ, είναι:
 
-Η οργάνωση της διακίνησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ώστε ο κάθε παραγωγός να μπορεί να έχει εκπροσώπηση στην τοπική αγορά και δυνατότητα άμεσης επαφής με το καταναλωτικό κοινό.
-Η ανάπτυξη μικρών βιοτεχνιών τυποποίησης ή και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ώστε να προσδίδεται προστιθέμενη αξία και διάρκεια ζωής στα τοπικά προϊόντα.
-Η ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων και μεταποιημένων τροφίμων από τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, είτε με τη μορφή προσωπικής παραγωγής που θα συμβάλλει στην ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων του συνεταιρισμού  είτε ως οργανωμένη συνεταιριστική παραγωγή, με την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών.
 
Καίριο στοιχείο της επιτυχίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΚοινΣΕπ είναι η ίδρυση Συνεταιριστικού Πωλητηρίου – Δοκιμαστηρίου στην πόλη της Καρδίτσας, μέσω του οποίου το καταναλωτικό κοινό θα μπορεί να έρχεται σε επαφή με τα μέλη του συνεταιρισμού, να δοκιμάζει και να γνωρίζει τα συνεταιριστικά ή άλλα τοπικά προϊόντα και εθνικά προϊόντα, αναπτύσσοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς.
Παράλληλα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση φιλοδοξεί να επιτελεί και κοινωνικό ρόλο, ως οφείλει, εξασφαλίζοντας, από διάφορες πηγές, ποσότητες τροφίμων και άλλων τοπικών προϊόντων τα οποία στη συνέχεια θα τα προωθεί είτε απευθείας είτε μέσω άλλων φορέων (π.χ.: κοινωνικό παντοπωλείο) προς ομάδες πολιτών που τα έχουν ανάγκη.
Η εκτίμηση των μελών της ΚοινΣΕπ είναι ότι με κατάλληλη διαχείριση, διακίνηση, μερική αύξηση της τοπικής παραγωγής και με την εμπιστοσύνη των πολιτών, μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η τοπική αυτάρκεια των τροφίμων, ανάγκη κυρίαρχη στην εποχή μας.

Ποια είναι η ΚοινΣΕπ “ΗΛΑΚΑΤΗ

H «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΗΛΑΚΑΤΗ ΚοινΣΕπ», ιδρύεται και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων». Είναι Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με εμπορική ιδιότητα και έντονο το στοιχείο του Κοινωνικού Χαρακτήρα. Πρόκειται για νέα μορφή επιχειρηματικότητας που στοχεύει, μέσω συνεργασίας πολιτών και τοπικών φορέων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων με κοινωνικό όφελος.
Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ΚοινΣΕπ “ΗΛΑΚΑΤΗ”, δίνει το έναυσμα αλλά και την υποχρέωση να προσφέρει, με τη σειρά της, τις υπηρεσίες της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Έτσι, συνεχώς θα αναζητούνται τρόποι, μέρος των προϊόντων της να προσφέρονται αφιλοκερδώς προς συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, όσο θα διευρύνεται ο κύκλος εργασιών της ΚοινΣΕπ, θα βρίσκουν απασχόληση νέα μέλη – εργαζόμενοι, μιας και πρόκειται για ανοικτή μορφή Συνεταιρισμού.
 
* στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΟΣ» συμμετέχουν οι παρακάτω τοπικοί φορείς: ΑΝΚΑ ΑΕ (συντονιστής), Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Επιμελητήριο Καρδίτσας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καρδίτσας, Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (ΔΙΚΤΥΟ ROM), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΑΣ Ε.Π.Ε. – ΚΕΚ ΔΙΑΣ, Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΚΕΚ ΕΡΕΥΝ

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%