ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
366 εκατ. ευρώ το σύνολο των προγραμμάτων του αγροτικού τομέα τα οποία κατατέθηκαν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
Στα 363.646.469,38 ευρώ ανέρχεται το σύνολο του προϋπολογισμού των κυριότερων οικονομικών προγραμμάτων του αγροτικού τομέα, τα οποία κατατέθηκαν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται προς έγκριση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 4ων Περιφερειακών Ενοτήτων και μετά από τους απαιτούμενους ελέγχους προωθούνται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προγράμματα αυτά είναι: 1) Μέτρο 123Α Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων προϋπολογισμού 192.465.810,73 ευρώ, 2) Μέτρο 121 " Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων", προϋπολογισμού 36.188.977,65 ευρώ, 3) Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης, προϋπολογισμού 64.730.916 ευρώ, 4) Βιολογική Γεωργία, προϋπολογισμού 32.582.484 ευρώ 5)  Βιολογική Κτηνοτροφία προϋπολογισμού 23.663.281 ευρώ, 6) Μέτρο 112  " Εγκατάσταση Νέων  Γεωργών" προϋπολογισμού 17.015.000 ευρώ. Αναλυτικότερα:  
 
 1. Μέτρο 123Ά Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 
     (Υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Θ)
 
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποιεί το Μέτρο 123 A «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας 2007 -2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Κυρίαρχος στόχος του μέτρου είναι, η υλοποίηση αιτήσεων ενίσχυσης που συμβάλλουν:
- στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής,
- στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων των επιχειρήσεων (π.χ. βελτίωση της ποιότητας) μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού,
- στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας (πιστοποίηση, παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών),
- στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας  και
- στην δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά εσωτερικού-εξωτερικού για τα παραγόμενα προϊόντα.
                
Οι τομείς που ενισχύονται είναι: κρέας, γάλα, αυγά-πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι & πολ/κό υλικό και φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά .
Οι επενδύσεις  αφορούν κυρίως στην υποδομή, στον εκσυγχρονισμό, την τυποποίηση και μεταποίηση προϊόντων, επεξεργασία προϊόντων, συσκευαστήρια κλπ.
           
1.  Στην 2η προκήρυξη του Μέτρου 123Α (7-10-2011 έως 23-1-2012) “Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”, έχουν υποβληθεί  στην Υπηρεσία μας 37 επενδυτικά σχέδια για τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων είναι 59.505.899,87 € και το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 25.862.950,94 €.
           
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (€) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 1.381.325,36 686.162,60
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 38.193.546,21 15.818.773,10
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 6 13.322.083,30 6.005.117,15
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 6.608.945,00 3.352.898,00
ΣΥΝΟΛΟ 37 59.505.899,87 25.862.950,90
 
 
Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί ανά τομέα είναι:
 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ € ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €
ΟΠΩΡ/ΚΑ 13 28.498.427,43 11.221.713,72
ΓΑΛΑ 8 15.988.437,54 7.182.693,77
ΚΡΕΑΣ 4 3.118.000,00 1.559.000,00
ΟΙΝΟΣ 4 1.389.043,30 694.522,15
ΣΠΟΡΩΝ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3 1.173.046,60 586.523,30
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2 5.660.000,00 2.704.000,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 3.000.000,00 1.575.000,00
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 1 359.695,00 179.848,00
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1 319.250,00 159.650,00
ΣΥΝΟΛΟ 37 59.505.899,87 25.862.950,94
 
Από τα 37 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν για  17 έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης τους, 5 έχει εκδοθεί προέγκριση, 11 έχουν λάβει αρνητική γνωμοδότηση (με δικαίωμα  ένστασης), 2 αναμένεται γνωμοδότηση, 1 απεντάχθηκε και 1 παραιτήθηκε .
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Έκδοση απόφασης ένταξης 17
Έκδοση προέγκρισης 5
Αρνητική γνωμοδότηση 11
Αναμένεται γνωμοδότηση 2
Απένταξη & παραίτηση 2
Σύνολο 37
 
Από τα εγκριθέντα σχέδια στην ΔΑΟΚ, έχουν υποβληθεί 4 φάκελοι 1ης  πληρωμής για έλεγχο, διοικητικό και επιτόπιο από την επιτροπή παρακολούθησης, τα οποία έχουν αποσταλλεί στο ΥΠΑΑΤ για πληρωμή συνολικού προϋπολογισμού  1.093.205,45 €,  εκ των οποίων οι 2 έχουν πληρωθεί με ύψος Δημόσιας Δαπάνης  290.738,00 €
           
            2. Με την 1η προκήρυξη του Μ 123Α (25-8-2009 έως 3-12-2009), η οποία υλοποιείται από την ΔΑΟΚ, είχαν υποβληθεί 43 επενδυτικά σχέδια (25 στην Π.Ε Λάρισας, 10 στην Π.Ε Μαγνησίας, 7 στην Π.Ε. Τρικάλων και 1 Π.Ε Καρδίτσας) συνολικού προϋπολογισμού αιτήσεων 119.808.436 ευρώ, εκ των οποίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τα 15 έχει εκδοθεί απόφαση ένταξής τους, 21 έχουν λάβει αρνητική γνωμοδότηση (δικαίωμα ένστασης), 1 επενδυτικό σχέδιο έχει τεθεί στο αρχείο, 2 έχουν υποβάλλει παραίτηση και για τα 4 αναμένεται γνωμοδότηση.
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 1ης Προκήρυξης
του Μ.123Α (25-8-2009 έως 3-12-2009)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (€) ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (€) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 8.835.000,00 0 0,00 0,00
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 25 50.041.610,86 9 18.480.822,00 8.658.973,87
Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10 30.261.854,00 4 10.069.800,00 4.563.930,00
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7 30.669.972,00 2 17.385.000,00 7.511.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 43 119.808.436,86 15 45.935.622,00 20.734.403,87
 
 
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
Έκδοση απόφασης ένταξης 14  
Αρνητική γνωμοδότηση (με δικαίωμα ένστασης) 20  
Αναμένεται γνωμοδότηση 2  
Ακύρωση - Παραίτηση 6  
αρχείο 1  
Σύνολο 43  
 
 
Από τα εγκριθέντα σχέδια στην υπηρεσία μας, έχουν υποβληθεί 13 φάκελοι 1ης  πληρωμής για έλεγχο, διοικητικό και επιτόπιο από την επιτροπή παρακολούθησης, τα οποία έχουν αποσταλλεί στο ΥΠΑΑΤ για πληρωμή συνολικού προϋπολογισμού  13.036.366,92€  εκ των οποίων οι 11 έχουν πληρωθεί με ύψος Δημόσιας Δαπάνης  4.559.831,36 €
 
 3. Στην 3η  προκήρυξη ( η οποία είναι ακόμη ανοιχτή) έχουν υποβληθεί στο ΥΠΑΑΤ ηλεκτρονικά και θα υλοποιηθούν από την υπηρεσία μας 12 επενδυτικοί φάκελοι συνολικού προϋπολογισμού  13.151.474 ευρώ.
             
 
2. Μέτρο 121 " Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" (Σχέδια Βελτίωσης)    
    προκήρυξη 724/2010 ( Υλοποιείται από τις ΔΑΟΚ )
 
 
Αριθμός υποβληθέντων σχεδίων Π.Ε. Λάρισας Π.Ε. Καρδίτσας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Π.Ε. Τρικάλων
Καπνοπαραγωγοί 37 35 0 7
Νέοι Γεωργοί 103 22 27 3
Αγελαδοτρόφοι 10 0 2 4
Λοιποί Φ.Π 164 53 47 27
Λοιποί Ζ.Π. 38 7 12 8
ΣΥΝΟΛΟ 352 117 88 49
Αριθμός εγκριθέντων σχεδίων 289 77 73 39
Προϋπολογισμός 36.188.977,65 1.1045.464,23 12.968.570,9 5.767.998,14
ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 17.570.473,94 4.817.560 6.945.657,41 2.597.424,66
 
 
 
3. Νιτρορύπανση   (ΚΥΑ 079833/24-10-2011)
 α) Αφορά τη διετή παράταση των ενταγμένων του 2006 πρόσκληση
     080293/17-11-2011 η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:
 
  Αριθμός δικαιούχων Έκταση σε στρέμματα Συνολικό ποσό ενίσχυσης διετίας
σε ευρώ
Π.Ε. Λάρισας 598 64.583 5.003.493
Π.Ε. Καρδίτσας 1031 81.537 5.989.867
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 116 13.801 1.079.947
Π.Ε. Τρικάλων 84 5.720 465.230
ΣΥΝΟΛΟ 1829 165.641 12.538.537
 
 
 β) Νέες εντάξεις (Νέα πενταετία) της  νιτρορύπανσης πρόσκληση
      080598/30-11-2011  η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:
 
  Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων Έκταση σε στρέμματα Συνολικό ποσό ενίσχυσης πενταετίας σε ευρώ
Π.Ε. Λάρισας 1196 137.644 27.847.518
Π.Ε. Καρδίτσας 689 89.165 17.043.132
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 163 18.989 4.130.892
Π.Ε. Τρικάλων 111 13.778 3.170.837
ΣΥΝΟΛΟ 2.159 259.576 52.192.379
 
 
  4. Βιολογική Γεωργία  (ΚΥΑ 079833/24-10-2011)
 
 
Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων Π.Ε. Λάρισας Π.Ε. Καρδίτσας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Π.Ε. Τρικάλων ΣΥΝΟΛΟ   Π.Θ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΥΡΩ
             
Διετής Παράταση (πρόσκληση 80294/17-11-2011) 65 0 213 6 284  
Νέα πενταετία (πρόσκληση 74/4919/13-1-2012) 534 181 485 163 1363 32.582.484
ΣΥΝΟΛΟ 599 181 698 169        1647  
 
 
 5. Βιολογική Κτηνοτροφία
 
 
Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων Π.Ε. Λάρισας Π.Ε. Καρδίτσας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Π.Ε. Τρικάλων ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΥΡΩ
Παράταση 0 0 0 0 0  
Νέα πενταετία 140 42 184 121 487 23.663.281
             
 
 
   6. Μέτρο 112  " Εγκατάσταση Νέων  Γεωργών"   (ΚΥΑ 704/2008)
 
Σχετικά με την 1η προκήρυξη 1422/27-1-2009 των Νέων Γεωργών η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Αριθμός ενταγμένων νέων γεωργών
Π.Ε. Λάρισας 389
Π.Ε. Καρδίτσας 93
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 156
Π.Ε. Τρικάλων 70
ΣΥΝΟΛΟ 708
 
 
    7. Μέτρο 112  " Εγκατάσταση Νέων  Γεωργών"   (ΚΥΑ 704/2008)
 
Σχετικά με την 2η προκήρυξη 26983/19-12-2013 των Νέων Γεωργών η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Αριθμός ενταγμένων νέων γεωργών Ύψος ενίσχυσης
Π.Ε. Λάρισας 422 7.072.500
Π.Ε. Καρδίτσας 93  
1.455.000
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 158 2.940.000
Π.Ε. Τρικάλων 121 2.127.500
ΣΥΝΟΛΟ 794 13.595.000
Επιπλέον δικαιούχοι 209 3.420.000
 
 
 
       
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%