ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η  Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης ορισμού μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του έτους 2015 – Έγκριση προμηθειών – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών. (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2015:
α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
β)  Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών-μεταφορών) για το έτος 2015 – Έγκριση υπηρεσιών, μεταφορών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης αυτών (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2014 (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής  συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο δημοτικών υπαλλήλων για την κατάρτιση των βεβαιωτικών καταλόγων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως συνδρομητή σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κλπ για το έτος 2015 (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικών Δασών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων, περιόδου 2014-2023 (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μορφοβουνίου, περιόδου  2014-2023 (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος )
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης Διαχειριστικής Μελέτης διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Μεσενικόλα 2014-2023 (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος  )
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης Διαχειριστικής Μελέτης διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Λαμπερού, περιόδου  2014-2023 (Εισηγητής:  Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση μελέτης «Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος )
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων 2014 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2014 (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος  )
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι 31-12-2014 (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης για τη χρήση των λογαριασμών του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την οργάνωση δραστηριότητας κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας ERA Ε.Π.Ε. στην Τ.Κ. Φυλακτής (Εισηγητής: Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της εταιρίας «Έξοδος Αιγαίου-Θεατρική Έξοδος» για ημερήσια χρήση του ανοικτού θεάτρου της πλαζ Πεζούλας. (Εισηγητής: Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για ανανέωση άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος )
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Τουλιά Ηλία του Ανδρέα (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Καφεντζή Βασίλειου του Αριστείδη (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Κυρίτση Γεώργιου του Στεφάνου  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 
Ο Πρόεδρος
 
Στεργιόπουλος Θωμάς
  
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%