ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ

Σε συνεργασία με τον  Παγκόσμιο   Οργανισμό   Υγείας   έχουμε εκπονήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα -τριών αξόνων-  διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων   στο   Σύστημα  Υγείας.  

Άξονας 1ος: Διασφάλιση  καθολικής  πρόσβασης  σε  ποιοτική  φροντίδα  

1. Ανάπτυξη ενός  καθολικού Εθνικού  Δικτύου  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  

2. Λειτουργική αναβάθμιση των σημερινών δομών του ΠΕΔΥ στην κατεύθυνση «δευτεροβάθμιων»  μονάδων ΠΦΥ (Αστικά  Κέντρα  Υγείας), με εξειδικευμένες κλινικές  και  εργαστηριακές  υπηρεσίες. 

3. Αναδιοργάνωση   των   δημόσιων   νοσοκομείων με: α. Δημιουργία  αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), θέσπιση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα  Ιατρική,  και  διασύνδεση  ΤΕΠ-ΕΚΑΒ β.  Αναβάθμιση  του πληροφοριακού  συστήματος  των  ραντεβού  και  της  λειτουργίας  των Τακτικών Εξωτερικών  Ιατρείων  και  δημιουργία  διαφανούς  λίστα  χειρουργείου  και διαχείρισης  των  κλινών  ΜΕΘ  με  στόχο   την   ισότιμη,   έγκαιρη   και   χωρίς συναλλαγές   εξυπηρέτηση των   ασθενών  γ. Αναμόρφωση   του   συστήματος προμηθειών   και   της   εφοδιαστικής   αλυσίδας των  νοσοκομείων,   καθώς   και δημιουργία   «Παρατηρητηρίου   αστοχίας   υλικών»   και  «ηλεκτρονικής αποθήκης» για όλες τις δημόσιες  δομές δ. Σύσταση γραφείων  δικαιωμάτων   των ασθενών   στα   νοσοκομεία ε. Προώθηση μορφών   κοινωνικής  οικονομίας   στον τομέα   των   υποστηρικτικών   υπηρεσιών   των   νοσοκομείων στ.  Εδραίωση ενός  άλλου  κοινωνικού  ήθους  στο  ΕΣΥ, σε  συνεργασία  με τις πιο έντιμες   και αξιόπιστες  δυνάμεις  του.

4. Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης    

5. Αποτελεσματικότητας  των  παρεμβάσεων στα θέματα δημόσιας  υγείας

6. Στην πολιτική  για  τις  εξαρτήσεις δίνουμε έμφαση στη:

- Δημιουργία   νέων  Μονάδων   Άμεσης   Πρόσβασης   του   ΟΚΑΝΑ

- Φαρμακευτική υποστήριξη  των  σταθεροποιημένων  υπό  θεραπεία  ατόμων από πιστοποιημένους  γιατρούς  της  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας.

- Προώθηση νέου μοντέλου συνέργειας και λειτουργικής διασύνδεσης των δομών αντιμετώπισης   των   εξαρτήσεων με   επίκεντρο   τον   θεραπευόμενο.

Άξονας 2ος: Διαφανής   διακυβέρνηση   του   Συστήματος   Υγείας   

1. Διασφάλιση  της  δημοκρατικής  λειτουργίας,  της  διαφάνειας  και  της δημόσιας λογοδοσίας  των  Διοικήσεων  των  νοσοκομείων.  

2. Ενιαιοποίηση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα  της  υγείας  με  έμφαση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς.

3. Ολοκλήρωση   της   προετοιμασίας   και   αξιοποίηση   του   Χάρτη   Υγείας   στο δημοκρατικό  προγραμματισμό  των  υπηρεσιών  υγείας.

4. Προώθηση   και   διαχείριση   της   καινοτομίας,   των   ευφυών   συστημάτων   και των  στρατηγικών  πληροφοριών  στην  υγεία.

5. Δημιουργία   αυτόνομου Κέντρου Γνώσης και Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας   (ΗΤΑ) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών  υγείας.  6. Αναδιαμόρφωση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  ιατρικής  εκπαίδευσης  και  των  ιατρικών  ειδικοτήτων,  με  επαναπροσδιορισμό  του  ρόλου  του  ΚΕΣΥ.  

Άξονας 3ος: Δίκαιη  και  βιώσιμη  χρηματοδότηση του  Συστήματος  Υγεία

Αναχρηματοδότηση   της   δημόσιας  περίθαλψης   και   σταδιακή   σύγκλιση   των  δημόσιων  δαπανών  υγείας  (ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ)  με  το μέσο  όρο  της  ΕΕ.

1. Επανεπένδυση   στην   ΠΦΥ,   την   πρόληψη   και   τη   Δημόσια   Υγεία   που  

μακροπρόθεσμα  μειώνουν  το  κόστος  περίθαλψης .

2. Ενίσχυση  του  ρόλου  και  των  αρμοδιοτήτων  της  Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  του   ΕΟΠΥΥ   για   τη   βελτίωση   των   οικονομικών   όρων συνεργασίας   με   τους  παρόχους,   τη φαρμακευτική   βιομηχανία   και   άλλους προμηθευτές  υπηρεσιών.

3. Καθορισμό   κλειστού   προϋπολογισμού   για   τα   πολύ   ακριβά   καινοτόμα φάρμακα   (ΦΥΚ)   και   διαπραγμάτευση   τιμών   με   βάση   τον   όγκο   και   το αποδεδειγμένο  θεραπευτικό  όφελος.

4. Ανατιμολόγηση εργαστηριακών  εξετάσεων   σε   συνδυασμό   με   κλιμακωτές εκπτώσεις   (rebates)   με   βάση   τον   όγκο,   καθώς   και   με   κατευθυντήριες διαγνωστικές  οδηγίες  και  έλεγχο  των  παραπεμπτικών  σε  πραγματικό  χρόνο.

5. Ενσωμάτωση διαγνωστικών και  θεραπευτικών   πρωτοκόλλων   στο   σύστημα ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  για  την  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  της προκλητής  ζήτησης,  της  σπατάλης  και  της  διαφθοράς.

6. Αναβάθμιση   της   δημόσιας   φαρμακευτικής   πολιτικής   με   ενίσχυση - αναδιοργάνωση   των   ΕΟΦ-ΙΦΕΤ,   με   αύξηση   της   διείσδυσης   ποιοτικών γενοσήμων  και  μείωση  του  ποσοστού  συμμετοχής  των  ασθενών  στο  κόστος

των  φαρμάκων  με  κοινωνικά  και  νοσολογικά κριτήρια.   

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

12/9/2015 

 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%