Πίνακας κενών-πλεονασμάτων για μεταθέσεις

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

«Πίνακας κενών-πλεονασμάτων για μεταθέσεις»

Συναδέλφισσες,/συνάδελφοι,

Στην τελευταία συνεδρίαση το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας ασχολήθηκε με τον υπολογισμό κενών-πλεονασμάτων με βάση τα οποία θα (πρέπει να) πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις. Μετά την επεξεργασία των πινάκων Α’ και Β’ η εκτίμηση του συμβουλίου στον τελικό πίνακα Γ’, ανά κλάδο και ειδικότητα, είναι:

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ

1

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

10

2

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

21

3

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

8

4

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

10

5

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

8

6

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

0

7

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

0

8

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

4

9

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

0

10

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

19

11

ΠΕ12

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.

1

12

ΠΕ12

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ

0

13

ΠΕ12

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

0

14

ΠΕ12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1

15

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

0

16

ΠΕ14

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

-1

17

ΠΕ18

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

0

18

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

0

19

ΠΕ14

ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

0

20

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

0

21

ΠΕ16 ΤΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

22

ΠΕ17

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

1

23

ΠΕ17

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ

0

24

ΠΕ17

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

4

25

ΠΕ17

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

1

26

ΠΕ18

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

0

27

ΠΕ18

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

1

28

ΠΕ18

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

0

29

ΠΕ18

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

0

30

ΠΕ18

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0

31

ΠΕ18

ΜΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

-1

32

ΠΕ18

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

0

33

ΠΕ18

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

0

34

ΠΕ18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

0

35

ΠΕ18

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ

0

36

ΠΕ19- ΠΕ20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ

20

37

ΤΕ01

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

-1

38

ΤΕ01

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

0

39

ΤΕ01

ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

0

40

ΤΕ01

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

0

41

ΤΕ01

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

0

42

ΤΕ01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

0

43

ΔΕ01

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

0

44

ΔΕ01

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

0

45

ΔΕ01

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

0

46

ΔΕ01

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

0

47

ΔΕ01

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

0

48

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

4

49

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

3

50

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

-3

51

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

1

 

Στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας προκύπτουν συνολικά 118 πλεονάσματα και 6 κενά. Τα πλεονάσματα είναι στο σύνολό τους μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα 3 έτη. Εξαίρεση αποτελεί η ειδικότητα ΠΕ19-20 Πληροφορικής, που εμφανίζεται με σημαντικά αυξημένα πλεονάσματα (πρόσφατη κατάργηση τρίωρης μείωσης στις/στους υπεύθυνες/ύνους ΣΕΠΕΗΥ). Στον κλάδο ΠΕ04 συνολικά δεν υπάρχουν σημαντικά πλεονάσματα για τις μεταθέσεις, όμως είναι σίγουρο πως με την κατάργηση του τριώρου στις/στους ΥΣΕΦΕ και το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, αρκετές/οί συναδέλφισσες/οι θα χρειαστεί να μετακινηθούν τον Σεπτέμβρη για συμπλήρωση ωραρίου. Το ίδιο ισχύει και για τις/τους συναδέλφισσες/ους ΠΕ15 – Οικιακής Οικονομίας, παρότι στον πίνακα φαίνεται μηδέν. Στις/στους Φιλολόγους το συνολικό πλεόνασμα είναι ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με πέρσι, επειδή όμως στα Γυμνάσια μειώθηκαν οι ώρες των Αρχαίων Ελληνικών, θα υπάρξουν μετακινήσεις σε επίπεδο σχολείου.

Κενά εμφανίζονται στις/στους Βιολόγους (τις/τους οποίες/ους ζητάμε κάθε χρόνο, χωρίς το αίτημά μας να ικανοποιείται), αλλά και σε ειδικότητες των επαναπροσληφθεισών/έντων από διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών. 

Για τον υπολογισμό των πινάκων λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:

Οι συνταξιοδοτήσεις και οι αποχωρήσεις από την υπηρεσία (υπάρχουν καταγεγραμμένες σε προηγούμενο ενημερωτικό).

Τα μαθήματα α’ ανάθεσης.

Τα μαθήματα που διδάσκονται σε α’ ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδου (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ18, των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17 κλπ) κατανεμήθηκαν ισομερώς σε όλους τους κλάδους.

Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες έγινε με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Στον βασικό αλγόριθμο δεν λήφθηκαν υπόψη οι ώρες μείωσης Διευθυντριών/ών και άλλων θέσεων ευθύνης. 

Τα κενά-πλεονάσματα προέκυψαν μετά τη διαίρεση των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά ειδικότητα με τις 20 ώρες (το μέσο υποχρεωτικό ωράριο).

Σημειώνουμε πως οι πίνακες κενών-πλεονασμάτων αφορούν μόνο στη διαδικασία των μεταθέσεων και δεν έχουν σχέση με τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα και τον τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφισσες/οι θα συμπληρώσουν το ωράριό τους τον Σεπτέμβρη. 

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, θα ακολουθήσει χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για απόδοση νέων οργανικών θέσεων. Οι οργανικές θέσεις δίνονται με προτεραιότητα: 1. οργανικά υπεράριθμες/οι, 2. ειδικές κατηγορίες, 3. Αιτούσες/ντες βελτίωσης – μετατιθέμενες/οι – διάθεση ΠΥΣΔΕ. Σας καλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, για να κάνετε εμπρόθεσμα τις αιτήσεις σας.

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούμερα που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για απολύσεις συναδελφισσών/ων αναπληρωτριών/ών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών, παρέμεινα σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και στο τέλος καταψήφισα τους πίνακες που συμπληρώθηκαν, σύμφωνα με τη δήλωση που σας επισυνάπτω.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε υπηρεσιακό ή/και συνδικαλιστικό ζήτημα.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους.

 

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%