ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
  Μία πολύ σημαντική διάκριση για ένα νέο επιστήμονα και ερευνητή - συνεργάτη του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποτελεί η χορήγηση Υποτροφίας για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο εξωτερικό. Πρόκειται για το Δρ. Μάριο Τρίγκα, επιστημονικό συνεργάτη του Τμήματός μας για μια σειρά ετών και εξωτερικό συνεργάτη κατά τον τελευταίο χρόνο.
 
Η χορήγηση της Υποτροφίας δίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος "Υποτροφίες Short Τerms υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων σε επιστημονικά/ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού 2013-2014" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Μάριος Τρίγκας, ύστερα από ανταγωνιστική διαδικασία, επιλέχθηκε στην υπ' αριθμ. 21η/3-12-2013 συνεδρίαση Δ.Σ. του ΙΚΥ, με ημερομηνία ανάρτησης 5-12-2013 - http://www.iky.gr/images/pinakas_epilegenton_3_dec_final.pdf, να χρηματοδοτηθεί ώστε να μεταβεί στο University of Nicosia - Unit of Graduate Studies in Business, στην Κύπρο για το διάστημα από 15/6/2014 - 14/10/2014, για υλοποίηση μεταδιδακτορικής του έρευνας.
Το θέμα της έρευνας έχει τον τίτλο «Ο ρόλος των ολοκληρωμένων (technology push – market pull) διακρατικών δικτύων διάχυσης καινοτομίας στους κλάδους χαμηλής τεχνολογίας. Η περίπτωση των κλάδων επίπλου – ξύλου σε Ελλάδα και Κύπρο». Στόχος της μετάβασης του στο University of Nicosia είναι να μελετηθεί στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης ο ρόλος των δικτύων διάχυσης καινοτομίας σε διακρατικό επίπεδο, ειδικά σε κλάδους χαμηλής τεχνολογίας όπως είναι και οι κλάδοι επίπλου και ξύλου. Η ολιστική προσέγγιση αναφέρεται στην παρακολούθηση του φαινομένου της διάχυσης καινοτομίας που πηγάζει από τεχνολογικές κυρίως, αλλά και άλλες μεταβολές έως τους μηχανισμούς επιτυχίας της στην αγορά (technology push – market pull), ειδικότερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που βιώνουν και οι δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρος).
Επιβλέποντες της ερευνητικής αυτής πρωτοβουλίας είναι ο Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας και ο Prof. Demetris Vrontis, Director Unit of Graduate Studies in Business του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου από τον φορέα υποδοχής.
Να σημειωθεί ότι, ο Δρ. Μάριος Τρίγκας έχει ένα πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο, με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή και εθνικά αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και επαγγελματικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, είναι πρόεδρος του Track “Creativity, Innovation and Global Entrepreneurship” του EuroMed Research Business Institute και ταυτόχρονα μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2013 με υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών καθώς και συνεργάτης - ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας  Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α.).
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!
 
 
   Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου
 
                                                                                               
    Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
    Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
 
 
 
 
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%