ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Απάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. κ. Μητσοτάκη σε Ερώτηση του κ. Σ. Ταλιαδούρου
 
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κ. Μητσοτάκης, σε απάντηση Ερώτησης που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Καρδίτσας και π. Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σ. Ταλιαδούρος στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με το διορισμό των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ 2008 ΚΑΙ 2009 που έχει καθυστερήσει, αναφέρει ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των επικαιροποιημένων στοιχείων των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και επιταχύνεται με νομοθετική ρύθμιση ο διορισμός τους υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων με την προϋπόθεση ότι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων.
Ειδικότερα, η απάντηση του Υπουργού, κ. Κ. Μητσοτάκη έχει ως εξής :
«Σε απάντηση της 7044/18.3.2014 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος με θέμα: «Διορισμός Επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008 και 2009», σας διευκρινίζουμε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5. της παρ.Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 'Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016"(ΦΕΚ 222 / Α / 12.11.2012) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.».
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 21 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου..» (ΦΕΚ 54/Α/2012), απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του αρ. 14 του Ν.2190/1994 (Α'28) του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του αρ. 11 του Ν.3833/2010 (Α'40) Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος περιορισμού των δαπανών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, ιδιαίτερα στις προσλήψεις προσωπικού για τα επόμενα έτη.
Οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού αορίστου χρόνου, καθορίστηκαν με τη με Α.Π.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/ οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που αποβλέπει στη διαμόρφωση του ετησίου προγραμματισμού των προσλήψεων και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων όσοι είναι σε εκκρεμότητα για διορισμό βάσει των διαμορφούμενων κάθε φορά υπηρεσιακών αναγκών. Η εν λόγω απόφαση διέπει και τον προγραμματισμό προσλήψεων και του τρέχοντος έτους ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2014, εξετάζει όλες τις περιπτώσεις διορισμών που εκκρεμούν, προκειμένου να προωθηθεί η ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων διορισμού εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των ανωτέρω περιορισμών και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων ανά Υπουργείο.
Ειδικότερα, με το άρθρο 20 του ν. 4210/2013 ρυθμίστηκε νομοθετικά η εκκρεμότητα διορισμού και πλήρωσης θέσεων φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008.
Στο πλαίσιο προγραμματισμού των προσλήψεων που πρόκειται να διενεργηθούν εντός του 2014, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κάλεσε τους επιτυχόντες σε ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του ΑΣΕΠ, που δεν έχουν ακόμη διοριστεί, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, διαδικασία η οποία βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων από το ΑΣΕΠ και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί.
Τέλος, προκειμένου να επιταχυνθεί ο διορισμός των επιτυχόντων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν.4250/2014 που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή των Ελλήνων προβλέπεται: «Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (Α 40), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α 152), αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι εππυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ. 5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν 4093/2012 (Α 222), σε φορείς του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α 234) βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων κατά το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α 28), σε φορείς όπου δεν υφίστανται εκκρεμείς διορισμοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά για αυτούς, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του Α.Σ. Ε.Π. δεν έχουν διοριστεί με βάση τον πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Στη νέα προκήρυξη, οι ανωτέρω επιτυχόντες δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων.»
 
 
 
 
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%