ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 8/2014 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :
1o Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης (4 αιτήσεις )  Εισηγήτρια   Ευφροσύνη Αθανασίου
2ο Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής ( 7 αιτήσεις) Εισηγήτρια   Ευφροσύνη Αθανασίου
3ο Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής( 7 αιτήσεις) Εισηγήτρια   Ευφροσύνη Αθανασίου
     4. Συζήτηση και εισήγηση προς την επιτροπή ποιότητας ζωής σχετικά με εξέταση ένστασης του Γεωργίου Τζαφάλια κατά της υπ΄αριθμ. 363/24-9-2010   απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισήγηση : Κουτσάφτης Σπύρος
    5.Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της κ.Μάγγου Χριστίνας για παραχώρηση προς χρήση χώρου στο Αθλητικό πάρκο, για την πραγματοποίηση επίδειξης γυμναστικών δραστηριοτήτων.Η  ημερομηνία είναι <Σάββατο 14 Ιουνίου και ώρα 18:00 >.
 6.Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την παροχή σύμφωνης γνώμης προς την ΕΘΛΟΝΤΙΚΗ ομάδα Δ.Ε.ΚΑ. για διανομή προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς στο χώρο του parking του θερινού κιν/γράφου, Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 ,και από 8:00 π.μ έως 12:00.
  7.Συζήτηση και λήψη λήψη γνωμοδότησης επί των εισηγήσεων της Επιτροπής Ονοματοδοσίας- Μετονομασίας Οδών και Πλατειών .
8. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της κ. Λάσδα Μαρίας για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Πλαστήρα ,για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ ,για το διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.
9. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της κ. Καραΐσκου Παρασκευής για παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αμοιβή ενός οικοπέδου του Δήμου προκειμένου σε αυτό να φυτεύει λαχανικά.
10. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης που αφορά την μίσθωση του Δημοτικού καταστήματος Κ-5 , το οποίο βρίσκεται στις Λαϊκές πολυκατοικίες στρατώνων, στην Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας, κατόπιν  λήξης της υφιστάμενης μίσθωσης στις 31/5/2014. Εισηγητής κ. Καρράς Αναστάσιος
11. Συζήτηση και εισήγηση προς την επιτροπή ποιότητας ζωής σχετικά με τον ποδηλατόδρομο Καρδίτσα-Άλσος Χίλια Δένδρα.(Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας)
12. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της κ. Καρέζη Γεωργίας για παραχώρηση προς χρήση χώρου στην Κεντρική Πλατεία, προκειμένου να στηθεί εξέδρα , για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης της σχολής η  ημερομηνία είναι <Τετάρτη 18 Ιουνίου και ώρα 20:00 έως 22:40 >.
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΝΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 
Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1   3ος οροφος
              ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413 50729
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%