ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 23-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00' μ.μ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών της 23ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση αίθουσας του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Καρδιτσομαγούλας στο Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σωματείο Καρδιτσομαγούλας “Πνευματική Εστία” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος) 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Γιαν. Κωτσιαρίδη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΑΛΕΡΜΟ΄΄»
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών  δημοπράτησης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του                            
 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη  ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ΄΄Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Νο 0) σε PILLAR σε παιδική χαρά με αριθμό παροχής 41601759-01,που βρίσκεται στη διεύθυνση Τιτάνων & Φερρών Καρδίτσα΄΄
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 0324 (πρώην ΚΕΠ Νομαρχίας) (εισ.: Γ. Βούζας)
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Ευ. Κανδύλα) (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
 
Κοινοποίηση
1. Προέδρους Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
2. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων
3. Νομικό Σύμβουλο
  Δημοσίευση
                http://www.dimoskarditsas.gov.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   
       
 
 
 
                
   
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
 
 
 
27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95, 96 & 159  του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 23-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00' μ.μ, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης το παρακάτω:
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 
 
Κοινοποίηση
1. Προέδρους Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
2. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων
3. Νομικό Σύμβουλο
  Δημοσίευση
                http://www.dimoskarditsas.gov.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   
       
 
 
 
                
   
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
 
 
 
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%