ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Την 13 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 1/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης( 1 αίτηση )  Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη Αθανασίου
2. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής ( 14 αιτήσεις) Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη Αθανασίου
3. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(15 αιτήσεις) Εισηγήτρια:  
Ευφροσύνη Αθανασίου
  4. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας  (ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  του ΧΡ. ) Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.
5. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ( κληρονόμοι του ΚΟΛΟΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ)Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.
 6. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας    λόγω προσκύρωσης   δημοτικής έκτασης  (ΛΥΧΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΕΞ.)   Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.
7. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας    λόγω προσκύρωσης   δημοτικής έκτασης  (ΛΥΧΡΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΛΕΞ.)  .)   Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.
   8. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας    λόγω προσκύρωσης   δημοτικής έκτασης  (ΚΡΙΚΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΦΩΤ.)  .)   Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.
   9. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας    λόγω προσκύρωσης   δημοτικής έκτασης  (ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣ.)   Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.
10. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας    λόγω προσκύρωσης   δημοτικής έκτασης  (ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΑΠΟΣ.)   Εισηγητής :Ζαρακότας Γεώργιος.
11. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για μετακίνηση ή αλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου Καρδίτσα –Χίλια Δένδρα. Τεχνική Έκθεση: Ελευθερίου Βάϊος
 
                                                                                  
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
 
Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1   3ος οροφος
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413 50729
                                                                                                              
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%