ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
 • Μέχρι 29 Μαΐου οι αιτήσεις ένταξης σε επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Λ. 2007-2013
 
Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις - Προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π.Α.Λ. 2007-2013 για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων ως εξής:
Α. Μέτρο 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια"
Αριθμ. Απόφασης: 396/06-03-2015 (ΦΕΚ 384/τ.Β/19-03-2015) ΑΔΑ:ΩΞ3Σ465ΦΘΗ-54Χ
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια) που αφορούν Δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα.
Β. Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία"
Αριθμ. Απόφασης:  397/06-03-2015 (ΦΕΚ 385/τ.Β/19-03-2015) ΑΔΑ:ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια) που αφορούν Δράσεις για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3 είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
Για τα Μέτρα 2.1 και 2.3 οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, ΤΚ 115 27 Αθήνα) και γίνονται δεκτές μέχρι και την 29η Μαΐου 2015. Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και στο Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας.
Οι προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις – Προσκλήσεις είναι διαθέσιμες και μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες, του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr,  του προγράμματος Διαύγεια  https://diavgeia.gov.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας www.alieia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων του Ε.Π.Α.Λ. 2007-2013.
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%