ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Καρδίτσα 7/9/2015

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο : FAX:

Κουμουνδούρου 29 431 00
Β. Γραμματικούλη 24413 50145

24410 79413

ΠΡΟΣ:

Αρ. πρωτ : 171593/4511

Όπως ο Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Καρδίτσας των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

α. Των άρθρων 51-55, 62 και 69 του Π. ∆/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α/15-3-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του Π.∆ 66/28-8-2015 (ΦΕΚ 107 Α/28-8-2015) «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής» με το οποίο προκηρύχθηκαν Γενικές Βουλευτικές Εκλογές για την Κυριακή 20η Σεπτεμβρίου 2015.

 1. Την αριθμ. 30087/28-8-2015, Εγκύκλιο 32 του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

 2. Τις μεταξύ των ∆ήμων και ∆ημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των συνοικισμών αποστάσεις και τις υπάρχουσες σήμερα συγκοινωνιακές συνθήκες καθώς και τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στους Κωδικοποιημένους Εκλογικούς Καταλόγους και αυτούς του άρθρου 27 του Π.∆ 26/2012 (Απόφαση 10/7-9-2015 Εκουσίας Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας).

  Αποφασίζουμε

  Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της περιφέρειας του Νομού

Καρδίτσας για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και κατανέμουμε σ’ αυτά για ψηφοφορία τους εκλογείς του Νομού ως εξής :

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

ΓΕΝ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

   

1

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΒΛΑΣΙ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Εως : ΦΥΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοτικό Κατάστημα Βλασίου 43069, ΒΛΑΣΙ

2

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

∆ΡΟΣΑΤΟ

Από : ΒΑΣΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο ∆ροσάτου 43069, ∆ΡΟΣΑΤΟ

3

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΟΥΜΠΟΥΡΙ ΑΝΑ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Εως : ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ημοτικό Σχολείο Κουμπουριανών 43069, ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ

4

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΛΕΟΝΤΙΤΟ

Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Εως : ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοτικό Γραφείο Λεοντίτου 43069, ΛΕΟΝΤΙΤΟ

5

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

Από : ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως
: ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ

6

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

Από : ΛΑ∆ΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΕΣΠΩ

∆ημοτικό Σχολείο Πετρίλου 43069, ΠΕΤΡΙΛΟ

7

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ

Από : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΙΑ Εως : ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

∆ημοτικό Σχολείο Πετροχωρίου 43069, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ

8

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ∆Α

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Εως
: ΨΕΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κοινοτικό Γραφείο Στεφανιάδας 43066, ΣΤΕΦΑΝΙΑ∆Α

9

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΦΟΥΝΤΩΤΟ

Από : ΒΑΣΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εως : ΨΑΡΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Φουντωτού 43069, ΦΟΥΝΤΩΤΟ

10

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΚΟΥΤΣΟΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ 43065, ΑΝΘΗΡΟ

11

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ

Από : ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως
: ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ 43065, ΑΝΘΗΡΟ

12

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦ ΩΣΗΣ

Από : ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Μεταμόρφωσης Ανθηρού 43065, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΘΗΡΟΥ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

13

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Κοινοτικό Γραφείο Αργιθέας 43065, ΑΡΓΙΘΕΑ

14

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ Εως : ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ελληνικών 43065, ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΘΕΡΙΝΟ

Από : ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως
: ΦΡΥ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΗ

∆ημοτικό Σχολείο Θερινού 43065, ΘΕΡΙΝΟ

16

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΑΛΗΚΩΜΗ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΦΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

∆ημοτικό Σχολείο Καλής Κώμης 43065, ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ

17

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΑΡΥΑ

Από : ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΥΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

∆ημοτικό Σχολείο Καρυάς 43065, ΚΑΡΥΑ

18

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ

Από : ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως
: ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ 43065, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ

19

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΩΤΟ

Από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟ 43065, ΠΕΤΡΩΤΟ

20

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΑΡΓΥΡΙΩΝ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως
: ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 43066, ΑΡΓΥΡΙΟΝ

21

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Από : ΑΓΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

22

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Από : ΝΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

23

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΓΡΥΜΠΙΑΝΩΝ

Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43066, ΓΡΥΜΠΙΑΝΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

24

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟ Ν

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΨΥΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Κοιν. Κατάστημα Καταφυλλίου 43066, ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ

25

ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΜΑΡΑΘΟΣ

Από : ΑΣΤΡΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Κοιν. Κατάστημα Μαράθου 43066, ΜΑΡΑΘΟΣ

26

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΨΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ 43100, ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

27

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ

Από : ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως
: ΧΡΟΝΗ ΛΟΥΚΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 43100, ΑΜΠΕΛΙΚΟ

28

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

Από : Α∆ΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

29

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

Από : ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ

30

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟ Υ

Από : ΑΝ∆ΡΩΝΗ ΘΩΜΑΗ Εως : ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ 43100, ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ

31

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟ Υ
ΑΝΘΗΡΟ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως
: ΧΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ 43100, ΑΝΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ

32

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟ Υ ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚ Α

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως
: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΩΝ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ 43100, ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ

33

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΑΝΝΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 43100, ΚΑΣΤΑΝΙΑ

34

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΟΥΧΑ

Από : ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Εως : ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΧΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
43100, ΜΟΥΧΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

35

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

Από : Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
Εως
: ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 43100, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

36

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ

Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ∆ΑΦΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 43100, ΝΕΡΑΪ∆Α

37

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟ ΡΟΥ

Από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως
: ΧΑΒ∆ΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 43100, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ

38

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΡΑΧΟΥΛΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Εως : ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΟΥΛΑ 43100, ΡΑΧΟΥΛΑ

39

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥ

ΡΑΧΟΥΛΑΣ

Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΟΥΛΑ 43100, ΡΑΧΟΥΛΑ

40

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΑΠΙ∆ΙΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙ∆ΙΑ 43100, ΑΠΙ∆ΙΑ

41

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΑΠΙ∆ΙΑΣ

Από : ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙ∆ΙΑ 43100, ΑΠΙ∆ΙΑ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

42

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

∆ΑΦΝΟΣΠΗΛ ΙΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ 43100, ∆ΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ

43

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΖΑΙΜΙΟΥ

Από : ΑΛΑΝ ΜΠΑΡΙΣ Εως : ΧΛΑΠΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΪΜΙΟΥ 43100, ΖΑΪΜΙ

44

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ Υ

Από : ΑΓΟΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Εως : ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ

45

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ Υ

Από : ΚΕΛΑΙ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΗ Εως : ΠΑΠΑΒΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ

46

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ Υ

Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως
: ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ

47

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΜΟΛΟΧΑΣ

Από : ΑΓΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΛΟΧΑΣ 43100, ΜΟΛΟΧΑ

48

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ

Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως
: ΧΡΟΜΙΚ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛIΟΥΡΙΟΥ 43300, ΠΑΛIΟΥΡΙ

49

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 43100, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

50

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Από : ΝΤΑΛΑΤΣΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Εως
: ΨΙΜΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 43100, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

51

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
Εως
: ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 43100, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

52

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΟΥ

Από : ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 43100, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

53

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 43100, ΜΕΛΙΣΣΑ

54

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΜΥΡΙΝΗΣ

Από : ΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ 43100, ΜΥΡΙΝΗ

55

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΜΥΡΙΝΗΣ

Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Εως : ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ 43100, ΜΥΡΙΝΗ

56

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 43100, ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

57

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

Από : ΛΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 43100, ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

58

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΠΤΕΛΟΠΟΥΛ ΑΣ

Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως
: ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 43100, ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ

59

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 43100, ΣΤΑΥΡΟΣ

60

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ

Από : ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως
: ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 43100, ΣΤΑΥΡΟΣ

61

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΑΒΑΑΒΙ∆ΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Εως
: ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

62

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εως : ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

63

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

64

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

65

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως
: ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

66

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΚΟΥΝΑΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Εως : ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

67

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως
: ΜΠΑΝΑΤΣΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

68

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ Εως : ΞΕΦΤΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

69

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΞΗΝΤΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Εως : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

70

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΠΑΠΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΡΑΛΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

71

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΣΚΟΥΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

72

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΤΖΕΚΟΥ ΚΑΙΤΗ

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

73

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΤΖΕΛΛΑ ΠΑΝ∆ΩΡΑ Εως : ΤΣΙΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΙΟΣ

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

74

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΤΣΙΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ Εως : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

75

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

1ο ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εως : ΨΩΧΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

76

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΑΒΑΝΙ∆ΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Εως
: ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

77

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΓΙΑΒΑΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
Εως
: ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

78

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εως : ΚΑΦΦΕΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

79

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Εως : ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

80

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

α) Από : ΚΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΛΙΑΧΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ----------------------------------
β) Εκλογείς του άρ. 27 του Π∆ 26/2012 που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρεσιών:

1. Κέντρο Εκπ/σης Στρατονομίας (Κ.Α.3018)
2.
Αστ.Τμήμα Καρδίτσας
3. ΑΤ Περιφερειας Καρδίτσας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

81

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

α) Από : ΛΙΝΑΡ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΜΗΤΣΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ --------------------------------

β) Εκλογείς του άρ. 27 του Π∆ 26/2012 που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρεσιών:

1. Τμήμα ∆ίωξης Λαθρομεταναστών Καρδίτσας 2. Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας 3. Πυροσβεστική Καρδίτσας
4. Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας 5. ∆νση Αστυνομίας Καρδίτσας- Επιτελείο

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

82

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΜΗΤΣΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΑ Εως : ΜΠΙΜΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

83

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΜΠΙΡ∆ΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Εως : ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

84

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΠΑΠΑ∆ΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

85

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΑΛΚΜΗΝΗ Εως : ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

86

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΠΥΡΓΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΤΡΑΧΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

87

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

2ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

88

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙ Εως : ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

89

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΒΑΖΟΥΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Εως : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

90

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ Εως : ∆ΡΟΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

91

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΙΩΣΗΦ ΜΥΡΓΙΑΜ

19o (πρώην 11ο ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΣΩΠΟΥ 2, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

92

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Εως : ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

19o (πρώην 11ο ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΙΣΩΠΟΥ 2, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

93

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΚΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Εως : ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ
5, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

94

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΚΟΤΤΑ ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ
5, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

95

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ
5, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

96

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εως : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

97

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΠΑΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΤΕΦΑ ΕΛΕΝΗ

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

98

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3ο ΕΚΛ.∆ΙΑΜ.ΚΑ Ρ∆ΙΤΣΑΣ

Από : ΤΖΑΛΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Εως : ΨΩΧΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

99

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ 43100, ΑΓΙΟΠΗΓΗ

100

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 43100, ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ

101

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ

Από : ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως
: ΞΟΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 43100, ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

102

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ

Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως
: ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 43100, ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ

103

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑ ΓΟΥΛΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΚΑΚΛΗΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

104

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑ ΓΟΥΛΑΣ

Από : ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Εως : ΟΥΓΓΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

105

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑ ΓΟΥΛΑΣ

Από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως
: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

106

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑ ΓΟΥΛΑΣ

Από : ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως
: ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 43100, ΚΑΡ∆ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

107

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗ ΣΙΟΥ

Από : ΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΑΝΤΡΟΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ

108

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗ ΣΙΟΥ

Από : ΛΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ

109

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ

Από : ΑΓΝΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΚΩΣΤΟΛΟΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΥ 43100, ΡΟΥΣΣΟ

110

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ

Από : ΛΙΑ∆ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΧΗΡΑΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΥ 43100, ΡΟΥΣΣΟ

111

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως
: ΜΠΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43100, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

112

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από : ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43100, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

113

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Εως : ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 43100, ΓΕΩΡΓΙΚΟ

114

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 43100, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

115

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Σ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΚΑΦΕΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

116

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Σ

Από : ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΜΠΡΑΝΤΖΟΥ ΕΥ∆ΟΞΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

117

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Σ

Από : ΝΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

118

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΒΑΙΟΣ Εως : ΚΩΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΝΕΡΙ- ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 43100, ΞΙΝΟΝΕΡΙ

119

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ

Από : ΛΑΓΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΝΕΡΙ- ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 43100, ΞΙΝΟΝΕΡΙ

120

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
Εως
: ΧΕΛΙ∆ΩΝΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 43100, ΠΟΡΤΙΤΣΑ

121

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ

Από : ΑΜΠΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΧΑΡΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥ 43100, ΦΡΑΓΚΟ

122

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ

Από : ΑΡΓΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Κοιν. Κατάστ. Καρβασαρά 43150, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ

123

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΡΙΤΣΑΣ- ∆ΟΛΟΠΩΝ

Από : ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Καρίτσας ∆ολόπων
43150, ΚΑΡΙΤΣΑ ∆ΟΛΟΠΩΝ

124

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως
: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
43150, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

125

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Από : ΛΕΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
43150, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

126

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΠΕΛΟΚΟΜΙ ΤΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΤΣΙΩΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

∆ημοτικό Σχολείο Μπελοκομύτη 43150, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗΣ

127

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Εως : ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου 43150, ΝΕΟΧΩΡΙ

128

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΚΡΟΜΜΥ∆Α ΑΓΟΡΗ Εως : ΧΟΥΤΑ ΙΣΜΗΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου 43150, ΝΕΟΧΩΡΙ

129

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΖΟΥΛΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

∆ημοτικό Σχολείο Πεζούλας 43150, ΠΕΖΟΥΛΑ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

130

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΖΟΥΛΑΣ

Από : ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΡΗ ΑΝΝΑ Εως : ΨΗΦΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Πεζούλας 43150, ΠΕΖΟΥΛΑ

131

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΦΥΛΑΚΤΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ Εως : ΚΩΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Φυλακτής 43150, ΦΥΛΑΚΤΗ

132

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΦΥΛΑΚΤΗΣ

Από : ΛΑΓΟΥ ΒΙΚΗ
Εως
: ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ημοτικό Σχολείο Φυλακτής 43150, ΦΥΛΑΚΤΗ

133

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΟΡΦΟΒΟΥ ΝΙΟΥ

Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Εως
: ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Πνευματικό Κέντρο Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 43150, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

134

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΟΡΦΟΒΟΥ ΝΙΟΥ

Από : ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΠΛΑΚΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Πνευματικό Κέντρο Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 43150, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

135

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΟΡΦΟΒΟΥ ΝΙΟΥ

Από : ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Πνευματικό Κέντρο Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 43150, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

136

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΚΕΡΑΣΕΑΣ

Από : Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως
: ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆ημοτικό Σχολείο Κερασέας 43150, ΚΕΡΑΣΕΑ

137

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΚΕΡΑΣΕΑΣ

Από : ΛΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Κερασέας 43150, ΚΕΡΑΣΕΑ

138

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΛΑΜΠΕΡΟΥ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Εως : ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Λαμπερού 43100, ΛΑΜΠΕΡΟ

139

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΛΑΜΠΕΡΟΥ

Από : ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Λαμπερού 43100, ΛΑΜΠΕΡΟ

140

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Από : ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοτικό Κατάστημα Μεσενικόλα 43150, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ

141

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Από : ΜΑΚΡΥΝΙΚΑ ΛΥ∆ΙΑ Εως : ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αγροτικό Ιατρείο Μεσενικόλα 43150, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ

142

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Από : ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως
: ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Μοσχάτου 43100, ΜΟΣΧΑΤΟ

143

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Εως : ΚΟΛΟΣΟΥΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 43064, ΦΑΝΑΡΙ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

144

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως
: ΝΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 43064, ΦΑΝΑΡΙ

145

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΞΟΥΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Εως : ΨΑΛΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43064, ΦΑΝΑΡΙ

146

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ Εως : ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 43064, ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ

147

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ ΓΟΥ

Από : ΑΓΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εως : ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ελληνόπυργου 43064, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

148

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡ ΓΟΥ

Από : ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΧΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

∆ημοτικό Σχολείο Ελληνόπυργου 43064, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

149

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Εως
: ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ

150

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Από : ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ

151

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΠΠΑ

Από : ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΠΑ 43064, ΚΑΠΠΑ

152

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΛΟΞΑ∆ΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΩ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΞΑ∆ΑΣ 43064, ΛΟΞΑ∆Α

153

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ 43064, ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΝΗΣ

154

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΧΑΡΜΑΤΟΣ

Από : ΑΓΑΠΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πνευματικό Κέντρο Χάρματος 43064, ΧΑΡΜΑ

155

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΗΣ

Από : ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ημοτικό Σχολείο Αμυγδαλής 43060, ΑΜΥΓ∆ΑΛΗ

156

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟ Υ

Από : Α∆ΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ανθοχωρίου 43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ

157

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗ Εως : ΚΑΨΙΩΧΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

158

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

159

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΕΛΑΝΘΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ημοτικό Σχολείο Γελάνθης 43060, ΓΕΛΑΝΘΗ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

160

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

∆ΡΑΚΟΤΡΥΠ ΑΣ

Από : Α∆ΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο ∆ρακότρυπας 43060, ∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΑ

161

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

∆ΡΑΚΟΤΡΥΠ ΑΣ

Από : ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Εως : ΧΟΥΝΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο ∆ρακότρυπας 43060, ∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΑ

162

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

∆ΡΑΚΟΤΡΥΠ ΑΣ ΤΡΥΓΩΝΑ

Από : Α∆ΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Οίκημα Εκκλησίας, Συνοικ. Τρυγόνα ∆ρακότρυπας 43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΥΓΟΝΑ ∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

163

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΚΑΣ ΤΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εως : ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

∆ημοτικό Σχολείο Ελληνόκαστρου 43060, ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

164

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως
: ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Κρυοπηγής 43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ

165

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εως : ΧΛΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Κοιν. Κατάστ. Κρυοπηγής 43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ

166

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ

Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Λαζαρίνας
43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ

167

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ Σ

Από : ΑΒΑΒΑΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Μαγουλίτσας
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ

168

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ Σ

Από : ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Εως
: ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Μαγουλίτσας
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ

169

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ ΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Εως : ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

170

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ ΙΟΥ

Από : ΚΥΣΣ ΜΑΡΙΑ Εως : ΠΑΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

171

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ ΙΟΥ

Από : ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

172

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ Εως : ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ --------------------

β) Εκλογείς του άρ. 27 του Π∆ 26/2012 που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρεσιών:

1. Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

173

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

174

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως
: ΠΩΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

175

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΡΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μουζακίου 43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

176

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ
Εως
: ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

∆ημοτικό Σχολείο Οξυάς 43060, ΟΞΥΑ

177

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΥ ΟΞΥΑΣ

Από : ΑΝ∆ΡΙΑ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ Εως : ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Μοναστηρίου Οξυάς 43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΞΥΑΣ

178

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ Υ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως
: ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Πευκοφύτου 43060, ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ

179

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΟΡΤΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΩ Εως : ΠΩΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Πορτής 43060, ΠΟΡΤΗ

180

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΟΡΤΗΣ

Από : ΡΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆ημοτικό Σχολείο Πορτής 43060, ΠΟΡΤΗ

181

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Υ

Από : ΑΒ∆ΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Εως : ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

182

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Υ

Από : ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

183

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Υ

Από : ΜΕΛΙΣΣΑΡΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

184

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ Υ

Από : ΠΑΠΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

185

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΚΡΑΝΕΑΣ

Από : ΑΓΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εως : ΚΑΨΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Κρανέας
43100, ΚΡΑΝΕΑ

186

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΚΡΑΝΕΑΣ

Από : ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΨΥΛΛΑ ΖΩΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Κρανέας
43100, ΚΡΑΝΕΑ

187

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Εως
: ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

∆ημοτικό Σχολείο Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΥΛΑ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

188

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Από : ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εως : ΧΡΗΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Μαγούλας 43064, ΜΑΓΟΥΛΑ

189

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΨΗΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου 43061, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

190

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟ Υ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ριζοβουνίου 43061, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ

191

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Εως : ΓΚΑΤΖΙΩΡΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, ΠΑΛΑΜΑ

192

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ Εως : ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, ΠΑΛΑΜΑ

193

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΚΙΜΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, ΠΑΛΑΜΑ

194

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΚΛΗΣΙΑΡΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΜΥΡΣΙΝΗ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά 43200, ΠΑΛΑΜΑ

195

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως
: ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2ο Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ

196

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως
: ΠΑΠΑΛΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

2ο Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ

197

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΙΑ Εως : ΣΑΚΕΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

2ο Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ

198

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΣΑΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Εως : ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1ο Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ

199

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑ

Από : ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΨΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1ο Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ

200

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ

Από : ΑΚΡΙΒΟΣ Α∆ΑΜ Εως : ΨΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Καλυβακίων 43200, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ

201

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως
: ΧΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Αγίου ∆ημητρίου
43200, ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

202

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΒΛΟΧΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ
Εως
: ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Βλοχού
43200, ΒΛΟΧΟΣ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

203

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΒΛΟΧΟΥ

Από : ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Βλοχού
43200, ΒΛΟΧΟΣ

204

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
Εως
: ΨΑΡΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Γοργοβιτών 43200, ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ

205

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΟΣΚΙΝΑ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως
: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

∆ημοτικό Σχολείο Κοσκινά 43200, ΚΟΣΚΙΝΑ

206

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΟΣΚΙΝΑ

Από : ΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

Νηπιαγωγείο Κοσκινά 43200, ΚΟΣΚΙΝΑ

207

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΚΟΣΚΙΝΑ ΨΑΘΟΧΩΡΑ

Από : ΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Ψαθοχώρας
43200, ΨΑΘΟΧΩΡΑ

208

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΜΑΡΚΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως
: ΜΠΑΤΖΙΑΣ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Μάρκου
43200, ΜΑΡΚΟ

209

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΜΑΡΚΟΥ

Από : ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Εως : ΧΟΥΡΧΟΥ∆Α ΙΟΥΛΙΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Μάρκου
43200, ΜΑΡΚΟ

210

ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦ ΩΣΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

∆ημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης 43200, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

211

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α

Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΚΑΤΣΙΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας 43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α

212

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α

Από : ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας 43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α

213

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝ Α

Από : ΑΒ∆ΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
Εως
: ΜΠΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Καλογριανών 43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ

214

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝ Α

Από : ΝΤΕΚΑ ΦΩΤΟ Εως : ΨΑΡΡΗ ΡΟΙ∆Ω

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Καλογριανών 43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ

215

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΜΑΡΑΘΕΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως
: ΛΑΓΟΥΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Μαραθέας 43061, ΜΑΡΑΘΕΑ

216

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΜΑΡΑΘΕΑ

Από : ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Μαραθέας 43061, ΜΑΡΑΘΕΑ

217

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΜΑΡΑΘΕΑ ΚΟΡ∆Α

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως
: ΧΑΛΙΑΜΟΥΡ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ

∆ημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Κόρδας Μαραθέας 43061, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡ∆Α ΜΑΡΑΘΕΑΣ

218

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΠΕ∆ΙΝΟ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως
: ΚΩΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Πεδινού
43061, ΠΕ∆ΙΝΟ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

219

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΠΕ∆ΙΝΟ

Από : ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Εως : ΧΙΩΛΟΥ ΜΑΧΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Πεδινού
43061, ΠΕ∆ΙΝΟ

220

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΠΡΟΑΣΤΙΟ

Από : ΑΒ∆ΕΛΛΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
Εως
: ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΙΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Προαστίου
43061, ΠΡΟΑΣΤΙΟ

221

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΠΡΟΑΣΤΙΟ

Από : ΚΛΕΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Εως : ΝΟΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Προαστίου
43061, ΠΡΟΑΣΤΙΟ

222

ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

ΠΡΟΑΣΤΙΟ

Από : ΝΤΑΛΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Προαστίου
43061, ΠΡΟΑΣΤΙΟ

223

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΙΤΕΑΣ

Από : ΑΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΚΑΦΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ

224

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΙΤΕΑΣ

Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΚΑΛΥΨΩ Εως : ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ

225

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΙΤΕΑΣ

Από : ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

∆ημοτικό Σχολείο Ιτέας 43062, ΙΤΕΑ

226

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Εως : ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Αστρίτσας 43062, ΑΣΤΡΙΤΣΑ

227

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΛΕΥΚΗΣ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΙΑ Εως : ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

∆ημοτικό Σχολείο Λεύκης 43062, ΛΕΥΚΗ

228

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΟΡΦΑΝΩΝ

Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ορφανών 43062, ΟΡΦΑΝΑ

229

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΠΕΤΡΙΝΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Εως
: ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Πέτρινου 43062, ΠΕΤΡΙΝΟ

230

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΣΥΚΕΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Συκεώνας 43062, ΣΥΚΕΩΝΑ

231

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΦΥΛΛΟΥ

Από : ΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΛΩΡΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείου Φύλλου
43062, ΦΥΛΛΟ

232

ΠΑΛΑΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

ΦΥΛΛΟΥ

Από : ΜΑΚΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Εως : ΧΗΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείου Φύλλου
43062, ΦΥΛΛΟ

233

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΑΡΝΗΣ

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

Από : ΑΘΑΝΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

234

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΑΡΝΗΣ

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

Από : ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως
: ΝΤΡΙΒΑΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

235

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΑΡΝΗΣ

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

Από : ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως
: ΨΙΜΜΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

236

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΑΡΝΗΣ

ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως
: ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ερμητσίου 43200, ΕΡΜΗΤΣΙ

237

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΑΡΝΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως
: ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 43300, ΚΥΨΕΛΗ

238

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΑΡΝΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ

Από : ΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 43300, ΚΥΨΕΛΗ

239

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΑΡΝΗΣ

ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ Εως : ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ 43300, ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΟΥ

240

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡ Ι

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Εως : ΧΑΝΤΣΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

∆ημοτικό Σχολείο Αηδονοχωρίου 43068, ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

241

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως
: ΧΟΥΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

∆ημοτικό Σχολείο Βαθυλάκκου 43068, ΒΑΘΥΛΛΑΚΟ

242

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ

Από : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως
: ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ

∆ημοτικό Σχολείο Θραψιμίου 43300, ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ

243

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΚΕ∆ΡΟΥ

Από : Α∆ΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕ∆ΡΟΥ
43300, ΚΕ∆ΡΟΣ

244

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΚΕ∆ΡΟΥ

Από : ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΟΥΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕ∆ΡΟΥ
43300, ΚΕ∆ΡΟΣ

245

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΛΟΥΤΡΟΠΗΓ ΗΣ

Από : ΑΚΡΙ∆Α ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΚΟΦΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 43068, ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ

246

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΛΟΥΤΡΟΠΗΓ ΗΣ

Από : ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΕΜΟΝΙΑ Εως : ΧΟΥΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 43068, ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ

247

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως
: ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 43300, ΛΟΥΤΡΟ

248

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Από : ΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΛΙΩΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Ρεντίνας 43068, ΡΕΝΤΙΝΑ

249

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Από : ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ
Εως
: ΨΩΜΑ∆ΕΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Νηπιαγωγείο Ρεντίνας 43068, ΡΕΝΤΙΝΑ

250

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων 43300, ΣΟΦΑ∆ΕΣ

251

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΓΚΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΘΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων 43300, ΣΟΦΑ∆ΕΣ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

252

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων 43300, ΣΟΦΑ∆ΕΣ

253

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΚΟΙΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων 43300, ΣΟΦΑ∆ΕΣ

254

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

α) Από : ΜΑΝΤΖΑΡΙ ΕΝΤΑ
Εως
: ΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ --------------------------
β) Εκλογείς του άρ. 27 του Π∆ 26/2012 που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρεσιών:

1. Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων 43300, ΣΟΦΑ∆ΕΣ

255

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΠΑΠΑΛΟΥ ΒΑΙΑ

2ο ∆ημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300,
ΣΟΦΑ∆ΕΣ

256

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως
: ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

2ο ∆ημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300,
ΣΟΦΑ∆ΕΣ

257

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΣΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ Εως : ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ

2ο ∆ημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300,
ΣΟΦΑ∆ΕΣ

258

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΣΟΦΑ∆ΩΝ

Από : ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2ο ∆ημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300,
ΣΟΦΑ∆ΕΣ

259

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής 43300, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

260

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ

Από : ΑΚΡΙΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κοινοτικό Γραφείο Αγίου Βησσαρίου
43300, ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ

261

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΣ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Αμπέλου 43300, ΑΜΠΕΛΟΣ

262

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΑΝΩΓΕΙΟ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εως
: ΧΑΤΖΗΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Ανωγείου 43300, ΑΝΩΓΕΙΟ

263

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΓΕΦΥΡΙΑ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Γεφυρίων
43300, ΓΕΦΥΡΙΑ

264

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

∆ΑΣΟΧΩΡΙ

Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως
: ΨΑΡΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο ∆ασοχωρίου
43300, ∆ΑΣΟΧΩΡΙ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

265

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΚ Ο

Από : ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΕΛΕΝΗ Εως : ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Καππαδοκικού 43300, ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΚΟ

266

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως
: ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ

267

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ

Από : ΜΑΓΓΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Εως : ΨΙΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆ημοτικό Σχολείο Καρποχωρίου 43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ

268

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΜΑΣΧΟΛΟΥΡ Ι

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως
: ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Μασχολουρίου 43300, ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ

269

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΜΑΥΡΑΧΑ∆Ε Σ

Από : ΑΒΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΜΠΟΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Μαυραχάδων 43300, ΜΑΥΡΑΧΑ∆ΕΣ

270

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΜΑΥΡΑΧΑ∆Ε Σ

Από : ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Μαυραχάδων 43300, ΜΑΥΡΑΧΑ∆ΕΣ

271

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡ Ι

Από : ΑΖΑΡΙΑ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΧΑΝΤΖΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

∆ημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου 43300, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

272

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Εως
: ΨΑΘΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

∆ημοτικό Σχολείο Πασχαλίτσας 43300, ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ

273

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

ΦΙΛΙΑ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ
Εως
: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Φίλιας
43300, ΦΙΛΙΑΣ

274

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΒΡΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΜΥΓ∆ΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

∆ημοτικό Σχολείο Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ

275

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΒΡΑΣ

Από : ΝΑΤΣΙΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΟΥΜΟΥ ΣΟΦΙΑ

∆ημοτικό Σχολείο Ανάβρας 43063, ΑΝΑΒΡΑ

276

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ ΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Εως : ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ημοτικό Σχολείο Ασημοχωρίου 43063, ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ

277

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΨΩΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Αχλαδιάς 43063, ΑΧΛΑ∆ΙΑ

278

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Υ

Από : ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Γραμματικού 43300, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

279

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Υ
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ

Από : ΑΖΑΡΙΑ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Εως : ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου
43300, ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙ ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

280

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΚΤΙΜΕΝΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆ημοτικό Σχολείο Κάτω Κτημένης
43063, ΚΑΤΩ ΚΤΗΜΕΝΗ

281

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΚΤΙΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗ

Από : ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆ημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Άνω Κτημένης
43063, ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗ

282

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΤΙΝΙΑ Εως : ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Λεονταρίου
43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ

283

ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

Από : ΝΑΣΙΩΚΑΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Ολοήμερο ∆ημοτικό Σχολείο Λεονταρίου
43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

 
 1. Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Γενική ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακ/σης και Εκλογών - /νση Εκλογών (σε τρία αντίγραφα και 1 σε CD), Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 10183 - ΑΘΗΝΑ

 2. Αρειο Πάγο, Αθήνα (διά του ΥΠ.ΕΣ.)

 3. Πρόεδρο Εφετών Λάρισας (σε δύο αντίτυπα)

 4. Πρόεδρο Πρωτοδικών Καρδίτσας (σε πέντε αντίτυπα)

 5. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας (σε πέντε αντίτυπα)

 6. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

  (Σωκράτους 111 Τ.Κ 413 36 Λάρισα )

 7. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

 8. Αστυνομική ∆ιεύθυνση Καρδίτσας

 9. Αστυνομικά Τμήματα Καρδίτσας

10. Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας
11. ∆ημάρχους Νομού Καρδίτσας (Εδρες τους, με μέριμνα των οποίων θα ενημερωθούν οι

/ντές Σχολείων τα διδακτήρια των οποίων έχουν ορισθεί ως καταστήματα ψηφοφορίας)

 1. /ντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

 2. Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών (∆ικαστικούς αντιπροσώπους) όλων των εκλογικών

  τμημάτων (με τον εκλογικό σάκκο)

 3. ΟΤΕ Καρδίτσας ενταύθα

 4. ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ Καρδίτσας - Ενταύθα

 5. ΕΛΤΑ

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών Νομού Καρδίτσας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις

α. Των άρθρων 55, 95, 96 και 97 του Π. ∆/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α/15-3-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του Π.∆ 66/28-8-2015 (ΦΕΚ 107 Α/28-8-2015) «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής» με το οποίο προκηρύχθηκαν Γενικές βουλευτικές Εκλογές για την Κυριακή 20η Σεπτεμβρίου 2015.

 1. Την αριθμ. 30087/28-8-2015 εγκύκλιο (32) του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

 2. Την αριθμ.30359/31-8-2015 εγκύκλιο ( 34 ) του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Ψηφοφορία ετεροδημοτών»

 3. Το αρ. πρωτ. 30350/1/9/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για σύσταση στην Καρδίτσα ενός μεικτού ειδικού εκλογικού τμήματος για τους εκλογείς των βασικών εκλογικών Περιφερειών Α ́ Αθηνών, Β ́ Αθηνών, Α ́ Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λαρίσης, Τρικάλων, που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

  Αποφασίζουμε

  Τη σύσταση ενός μεικτού ειδικού εκλογικού τμήματος για την ψηφοφορία των

ετεροδημοτών του Νομού Καρδίτσας στις Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ως ακολούθως:

Α/Α

Ονομασία Εκλογικού Τμήματος

page2image4336

Έδρα

page2image5584
page2image6056

Κατάστημα Ψηφοφορίας

page2image7128
page2image7600

Εκλογείς που θα ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα

page2image9136

1.

Ειδικό εκλογικό τμήμα Ετεροδημοτών εκλογικών περιφερειών:

Α ́ Αθηνών
Β ́ Αθηνών
Α ́ Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Κοζάνης Λάρισας Τρικάλων

MEIKTO

Καρδίτσα

page2image14832

1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας Αιόλου 28 43100-Καρδίτσα

page2image16592

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών των βασικών εκλογικών Περιφερειών:

Α ́ Αθηνών
Β ́ Αθηνών
Α ́ Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Κοζάνης Λάρισας Τρικάλων

page2image19728

Η παρούσα θα υποβληθεί στο

Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Γεν ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆/νσης και Εκλογών
( Ταχ. /νση : Ευαγγελιστρίας 2 , Τ.Κ 101 83 , FAX 210-3741140

email: i.makri[at]ypes[dot]gr
σε τρία αντίτυπα & θα κοινοποιηθεί στους:

 1. Άρειο Πάγο, Αθήνα (σε τρία αντίτυπα διά του ΥΠ. ΕΣ.)

 2. Πρόεδρο Εφετών Λάρισας

 3. Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας

 4. Πρόεδρο Πρωτοδικών Καρδίτσας

 5. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας

6 Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών , Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, ∆υτικής

Μακεδονίας (Κοζάνη) .

 1. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων,

  Κοζάνης, Λάρισας και Τρικάλων .

 2. Αστυνομική ∆/νση Καρδίτσας ( 2o χιλ. περ. οδού Καρδίτσας Τρικάλων Τ.Κ 431 00)

 3. Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας (2o χιλ. περ. οδού Καρδίτσας Τρικάλων Τ.Κ 431 00 )

10. ∆ήμαρχο Καρδίτσας ενταύθα (για την έκδοση και δημοσίευση προγράμματος ψηφοφορίας αρθρο 96 του Π.. 26/2012).

 1. Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

  (Σωκράτους 111 Τ.Κ 413 36 Λάρισα )

 2. /ντή 1ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας Αιόλου 28 43100 Καρδίτσα

 3. /ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης ενταύθα

 4. Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής (∆ικαστ. Αντιπρόσωπος του εκλογικού τμήματος)

 5. Περιφέρεια Αττικής Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρωπίνου

  ∆υναμικού Λεωφόρος Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 42 ΑΘΗΝΑ.

 6. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη)

 7. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ∆ιοικητήριο (Τ.Κ 452 21 Ιωάννινα)

 8. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (Β. Τσιτσάνη 31 τ.κ. 42 200 ΤΡΙΚΑΛΑ)

 9. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (∆ιοικητήριο Τ.Κ. 411 11 ΛΑΡΙΣΑ)

 10. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (∆ιοικητήριο Τ.Κ. 50 100 ΚΟΖΑΝΗ)

 11. ΟΤΕ Καρδίτσας ενταύθα

 12. ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ Καρδίτσας - Ενταύθα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
 

         
  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ      
  ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ      
         
  ΓΕΝ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης Σεπτεμβρίου 2015      
  ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ      
         
         
         
Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ        
1
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΒΛΑΣΙ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΦΥΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κοινοτικό Κατάστημα Βλασίου
43069, ΒΛΑΣΙ
2
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΔΡΟΣΑΤΟ
Από : ΒΑΣΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Δροσάτου
43069, ΔΡΟΣΑΤΟ
3
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ
Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
Εως : ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημοτικό Σχολείο Κουμπουριανών
43069, ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ
4
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΛΕΟΝΤΙΤΟ
Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Εως : ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κοινοτικό Γραφείο  Λεοντίτου
43069, ΛΕΟΝΤΙΤΟ
5
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΠΕΤΡΙΛΟ
Από : ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Πετρίλου
43069, ΠΕΤΡΙΛΟ
6
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΠΕΤΡΙΛΟ
Από : ΛΑΔΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΣΠΩ
Δημοτικό Σχολείο Πετρίλου
43069, ΠΕΤΡΙΛΟ
7
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
Από : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Δημοτικό Σχολείο Πετροχωρίου
43069, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
8
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑ
Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Εως : ΨΕΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Κοινοτικό Γραφείο  Στεφανιάδας
43066, ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑ
9
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΦΟΥΝΤΩΤΟ
Από : ΒΑΣΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Φουντωτού
43069, ΦΟΥΝΤΩΤΟ
10 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΘΗΡΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ
43065, ΑΝΘΗΡΟ
11 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΘΗΡΟΥ
Από : ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΡΟΥ
43065, ΑΝΘΗΡΟ
12 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΝΘΗΡΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Από : ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Μεταμόρφωσης Ανθηρού
43065, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΘΗΡΟΥ
13 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Κοινοτικό Γραφείο  Αργιθέας
43065, ΑΡΓΙΘΕΑ
14 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ
Εως : ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών
43065, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ
Από : ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΦΡΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Δημοτικό Σχολείο Θερινού
43065, ΘΕΡΙΝΟ
16 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΗΚΩΜΗ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΦΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δημοτικό Σχολείο Καλής Κώμης
43065, ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ
17 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΥΑ
Από : ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Δημοτικό Σχολείο Καρυάς
43065, ΚΑΡΥΑ
18 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ
Από : ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ
43065, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ
19 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΠΕΤΡΩΤΟ
Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟ
43065, ΠΕΤΡΩΤΟ
20 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΩΝ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
43066, ΑΡΓΥΡΙΟΝ
21 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ
ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
Από : ΑΓΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
22 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ
ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
Από : ΝΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
43066, ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
23 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ
ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
ΓΡΥΜΠΙΑΝΩΝ
Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
43066, ΓΡΥΜΠΙΑΝΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
24 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΝ
Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Κοιν. Κατάστημα Καταφυλλίου
43066, ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ
25 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ
ΜΑΡΑΘΟΣ
Από : ΑΣΤΡΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Κοιν. Κατάστημα Μαράθου
43066, ΜΑΡΑΘΟΣ
26 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ
43100, ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
27 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
Από : ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
43100, ΑΜΠΕΛΙΚΟ
28 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ
Από : ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ
43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ
29 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ
Από : ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ
43100, ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ
30 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
Από : ΑΝΔΡΩΝΗ ΘΩΜΑΗ
Εως : ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
43100, ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
31 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
ΑΝΘΗΡΟ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
43100, ΑΝΘΗΡΟ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
32 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΙΚΑ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΩΝ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
43100, ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ
33 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
43100, ΚΑΣΤΑΝΙΑ
34 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΜΟΥΧΑ
Από : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΧΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
43100, ΜΟΥΧΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
35 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
43100, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
36 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΝΕΡΑΙΔΑΣ
Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
43100, ΝΕΡΑΪΔΑ
37 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΝΕΡΑΙΔΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
43100, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
38 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΟΥΛΑ
43100, ΡΑΧΟΥΛΑ
39 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΤΑΜΟΥ
ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΟΥΛΑ
43100, ΡΑΧΟΥΛΑ
40 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΑΠΙΔΙΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙΔΙΑ
43100, ΑΠΙΔΙΑ
41 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΑΠΙΔΙΑΣ
Από : ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΙΔΙΑ
43100, ΑΠΙΔΙΑ
42 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ
43100, ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ
43 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΖΑΙΜΙΟΥ
Από : ΑΛΑΝ ΜΠΑΡΙΣ
Εως : ΧΛΑΠΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΪΜΙΟΥ
43100, ΖΑΪΜΙ
44 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Από : ΑΓΟΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ
45 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Από : ΚΕΛΑΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
Εως : ΠΑΠΑΒΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ
46 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
43100, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ
47 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΜΟΛΟΧΑΣ
Από : ΑΓΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΛΟΧΑΣ
43100, ΜΟΛΟΧΑ
48 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ
Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΟΜΙΚ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛIΟΥΡΙΟΥ
43300, ΠΑΛIΟΥΡΙ
49 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
43100, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
50 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Από : ΝΤΑΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Εως : ΨΙΜΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
43100, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
51 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
43100, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
52 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
Από : ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
43100, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
53 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
43100, ΜΕΛΙΣΣΑ
54 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΜΥΡΙΝΗΣ
Από : ΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ
43100, ΜΥΡΙΝΗ
55 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΜΥΡΙΝΗΣ
Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ
43100, ΜΥΡΙΝΗ
56 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
43100, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
57 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Από : ΛΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
43100, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
58 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ
Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ
43100, ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ
59 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
43100, ΣΤΑΥΡΟΣ
60 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΜΠΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
Από : ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
43100, ΣΤΑΥΡΟΣ
61 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΑΒΑΑΒΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Εως : ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
62 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
63 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 58 A', 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
64 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
65 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
66 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΚΟΥΝΑΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
67 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΜΠΑΝΑΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
68 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΞΕΦΤΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
69 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΞΗΝΤΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
70 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΠΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΡΑΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 89, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
71 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΚΟΥΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
72 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΖΕΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
73 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΤΖΕΛΛΑ ΠΑΝΔΩΡΑ
Εως : ΤΣΙΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΙΟΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
74 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΤΣΙΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
75 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ
Εως : ΨΩΧΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
76 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
77 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΓΙΑΒΑΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
Εως : ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
78 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εως : ΚΑΦΦΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
79 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Εως : ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
80 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
α) Από : ΚΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΛΙΑΧΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
----------------------------------
β) Εκλογείς του άρ. 27 του ΠΔ 26/2012 που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρεσιών:
1. Κέντρο Εκπ/σης Στρατονομίας (Κ.Α.3018) 
2. Αστ.Τμήμα Καρδίτσας 
3. ΑΤ Περιφερειας Καρδίτσας
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
81 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
α) Από : ΛΙΝΑΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΗΤΣΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
--------------------------------
β) Εκλογείς του άρ. 27 του ΠΔ 26/2012 που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των
υπηρεσιών: 
1. Τμήμα Δίωξης Λαθρομεταναστών Καρδίτσας 
2. Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας 
3. Πυροσβεστική Καρδίτσας 
4. Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας 
5. Δνση Αστυνομίας Καρδίτσας-Επιτελείο
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΟΛΟΥ 28, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
82 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΠΙΜΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
83 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΜΠΙΡΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Εως : ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
84 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
85 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΛΚΜΗΝΗ
Εως : ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
86 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΠΥΡΓΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΤΡΑΧΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
87 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Λ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
88 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙ
Εως : ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
89 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΒΑΖΟΥΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Εως : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
90 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Εως : ΔΡΟΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
91 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΙΩΣΗΦ ΜΥΡΓΙΑΜ
19o (πρώην 11ο) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 2, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
92 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
19o (πρώην 11ο) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 2, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
93 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΚΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Εως : ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
94 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΚΟΤΤΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
95 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
96 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
97 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΠΑΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΤΕΦΑ ΕΛΕΝΗ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
98 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από : ΤΖΑΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εως : ΨΩΧΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 5, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
99 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ
43100, ΑΓΙΟΠΗΓΗ
100 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
43100, ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ
101 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
Από : ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΞΟΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
43100, ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ
102 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
43100, ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ
103 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΚΑΚΛΗΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
43100, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ
104 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
Από : ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Εως : ΟΥΓΓΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
43100, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ
105 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
Από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
43100, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ
106 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
Από : ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
43100, ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ
107 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
Από : ΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΑΝΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ
108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
Από : ΛΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
43100, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ
109 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ
Από : ΑΓΝΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΛΟΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΥ
43100, ΡΟΥΣΣΟ
110 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ
Από : ΛΙΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΗΡΑΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΥ
43100, ΡΟΥΣΣΟ
111 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΜΠΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43100, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
112 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από : ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43100, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
113 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
43100, ΓΕΩΡΓΙΚΟ
114 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
Από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
43100, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
115 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΚΑΦΕΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
116 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Από : ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΠΡΑΝΤΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
117 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Από : ΝΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
43100, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
118 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΒΑΙΟΣ
Εως : ΚΩΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΝΕΡΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43100, ΞΙΝΟΝΕΡΙ
119 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ
Από : ΛΑΓΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΝΕΡΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43100, ΞΙΝΟΝΕΡΙ
120 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
Εως : ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ
43100, ΠΟΡΤΙΤΣΑ
121 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ
Από : ΑΜΠΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΡΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥ
43100, ΦΡΑΓΚΟ
122
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ
Από : ΑΡΓΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
Κοιν. Κατάστ. Καρβασαρά
43150, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ
123
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΟΛΟΠΩΝ
Από : ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Καρίτσας Δολόπων
43150, ΚΑΡΙΤΣΑ ΔΟΛΟΠΩΝ
124
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
43150, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
125
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Από : ΛΕΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
43150, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
126
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΤΣΙΩΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Δημοτικό Σχολείο Μπελοκομύτη
43150, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗΣ
127
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Εως : ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου
43150, ΝΕΟΧΩΡΙ
128
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΓΟΡΗ
Εως : ΧΟΥΤΑ ΙΣΜΗΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου
43150, ΝΕΟΧΩΡΙ
129
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Δημοτικό Σχολείο Πεζούλας
43150, ΠΕΖΟΥΛΑ
130
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Από : ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΨΗΦΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Πεζούλας
43150, ΠΕΖΟΥΛΑ
131
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΥΛΑΚΤΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
Εως : ΚΩΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Φυλακτής
43150, ΦΥΛΑΚΤΗ
132
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΥΛΑΚΤΗΣ
Από : ΛΑΓΟΥ ΒΙΚΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοτικό Σχολείο Φυλακτής
43150, ΦΥΛΑΚΤΗ
133
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Από : ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Εως : ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Πνευματικό Κέντρο Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ
43150, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
134
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Από : ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΠΛΑΚΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Πνευματικό Κέντρο Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ
43150, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
135
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Από : ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Πνευματικό Κέντρο Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ
43150, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
136
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΚΕΡΑΣΕΑΣ
Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτικό Σχολείο Κερασέας
43150, ΚΕΡΑΣΕΑ
137
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΚΕΡΑΣΕΑΣ
Από : ΛΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Κερασέας
43150, ΚΕΡΑΣΕΑ
138
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Λαμπερού
43100, ΛΑΜΠΕΡΟ
139
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Από : ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Λαμπερού
43100, ΛΑΜΠΕΡΟ
140
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Από : ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κοινοτικό Κατάστημα Μεσενικόλα
43150, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ
141
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Από : ΜΑΚΡΥΝΙΚΑ ΛΥΔΙΑ
Εως : ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αγροτικό Ιατρείο Μεσενικόλα
43150, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ
142
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Από : ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου
43100, ΜΟΣΧΑΤΟ
143 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΟΛΟΣΟΥΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43064, ΦΑΝΑΡΙ
144 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Από : ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΝΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43064, ΦΑΝΑΡΙ
145 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Από : ΞΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΨΑΛΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43064, ΦΑΝΑΡΙ
146 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Εως : ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ
43064, ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ
147 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
Από : ΑΓΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ελληνόπυργου
43064, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
148 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
Από : ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Δημοτικό Σχολείο Ελληνόπυργου
43064, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
149 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ
150 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Από : ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
43064, ΚΑΝΑΛΙΩΝ
151 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΚΑΠΠΑ
Από : ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΠΑ
43064, ΚΑΠΠΑ
152 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΛΟΞΑΔΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΩ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΞΑΔΑΣ
43064, ΛΟΞΑΔΑ
153 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
43064, ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΝΗΣ
154 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ
ΧΑΡΜΑΤΟΣ
Από : ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πνευματικό Κέντρο Χάρματος
43064, ΧΑΡΜΑ
155 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
Από : ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλής
43060, ΑΜΥΓΔΑΛΗ
156 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΔΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ανθοχωρίου
43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ
157 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗ
Εως : ΚΑΨΙΩΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ
158 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ
159 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΓΕΛΑΝΘΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοτικό Σχολείο Γελάνθης
43060, ΓΕΛΑΝΘΗ
160 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
Από : ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας
43060, ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ
161 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
Από : ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΟΥΝΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας
43060, ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ
162 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
ΤΡΥΓΩΝΑ
Από : ΑΔΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Οίκημα Εκκλησίας, Συνοικ. Τρυγόνα Δρακότρυπας
43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΥΓΟΝΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
163 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Εως : ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Δημοτικό Σχολείο Ελληνόκαστρου
43060, ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ
164 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Κρυοπηγής
43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ
165 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Από : ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΛΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Κοιν. Κατάστ. Κρυοπηγής
43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ
166 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ
Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λαζαρίνας
43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ
167 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ
Από : ΑΒΑΒΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαγουλίτσας
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ
168 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ
Από : ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαγουλίτσας
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ
169 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
170 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
Από : ΚΥΣΣ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΑΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
171 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
Από : ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ
172 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
α) Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Εως : ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
--------------------
β) Εκλογείς του άρ. 27 του ΠΔ 26/2012που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρεσιών: 
1. Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου
Ημερήσιο  Γενικό Λύκειο Μουζακίου
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ
173 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Από : ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημερήσιο  Γενικό Λύκειο Μουζακίου
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ
174 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Από : ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΠΩΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
Ημερήσιο  Γενικό Λύκειο Μουζακίου
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ
175 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Από : ΡΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημερήσιο  Γενικό Λύκειο Μουζακίου
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ
176 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΟΞΥΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δημοτικό Σχολείο Οξυάς
43060, ΟΞΥΑ
177 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΟΞΥΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΞΥΑΣ
Από : ΑΝΔΡΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Μοναστηρίου Οξυάς
43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΞΥΑΣ
178 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ
Από : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Πευκοφύτου
43060, ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ
179 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΟΡΤΗΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΩ
Εως : ΠΩΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Πορτής
43060, ΠΟΡΤΗ
180 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΟΡΤΗΣ
Από : ΡΑΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτικό Σχολείο Πορτής
43060, ΠΟΡΤΗ
181 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
Από : ΑΒΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ
182 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
Από : ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ
183 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
Από : ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ
184 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
Από : ΠΑΠΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ
185 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
Από : ΑΓΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΚΑΨΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κρανέας
43100, ΚΡΑΝΕΑ
186 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
Από : ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑ ΖΩΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κρανέας
43100, ΚΡΑΝΕΑ
187 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Εως : ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας
43064, ΜΑΓΟΥΛΑ
188 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Από : ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας
43064, ΜΑΓΟΥΛΑ
189 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΗΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου
43061, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
190 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ριζοβουνίου
43061, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
191 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Εως : ΓΚΑΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
192 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
193 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΚΙΜΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
194 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΚΛΗΣΙΑΡΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
195 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
196 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΠΑΛΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
197 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΙΑ
Εως : ΣΑΚΕΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
198 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΣΑΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Εως : ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
199 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
Από : ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά
43200, ΠΑΛΑΜΑ
200 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ
Από : ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΔΑΜ
Εως : ΨΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Καλυβακίων
43200, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ
201 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
43200, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
202 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΒΛΟΧΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ
Εως : ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βλοχού
43200, ΒΛΟΧΟΣ
203 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΒΛΟΧΟΥ
Από : ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βλοχού
43200, ΒΛΟΧΟΣ
204 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Γοργοβιτών
43200, ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ
205 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΚΟΣΚΙΝΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά
43200, ΚΟΣΚΙΝΑ
206 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΚΟΣΚΙΝΑ
Από : ΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Νηπιαγωγείο Κοσκινά
43200, ΚΟΣΚΙΝΑ
207 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΨΑΘΟΧΩΡΑ
Από : ΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ψαθοχώρας
43200, ΨΑΘΟΧΩΡΑ
208 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΜΑΡΚΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΠΑΤΖΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μάρκου
43200, ΜΑΡΚΟ
209 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΜΑΡΚΟΥ
Από : ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΧΟΥΡΧΟΥΔΑ ΙΟΥΛΙΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μάρκου
43200, ΜΑΡΚΟ
210 ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΛΑΜΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης
43200, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
211 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΤΣΙΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας
43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
212 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Από : ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας
43061, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
213 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ
Από : ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
Εως : ΜΠΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλογριανών
43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ
214 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ Από : ΝΤΕΚΑ ΦΩΤΟ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΡΟΙΔΩ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλογριανών
43061, ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΑ
215 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΜΑΡΑΘΕΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΛΑΓΟΥΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Μαραθέας
43061, ΜΑΡΑΘΕΑ
216 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΜΑΡΑΘΕΑ
Από : ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Μαραθέας
43061, ΜΑΡΑΘΕΑ
217 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΜΑΡΑΘΕΑ
ΚΟΡΔΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΧΑΛΙΑΜΟΥΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Κόρδας Μαραθέας
43061, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΑΘΕΑΣ
218 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΠΕΔΙΝΟ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πεδινού
43061, ΠΕΔΙΝΟ
219 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΠΕΔΙΝΟ
Από : ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως : ΧΙΩΛΟΥ ΜΑΧΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πεδινού
43061, ΠΕΔΙΝΟ
220 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ
Από : ΑΒΔΕΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
Εως : ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΙΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Προαστίου
43061, ΠΡΟΑΣΤΙΟ
221 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ
Από : ΚΛΕΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Εως : ΝΟΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Προαστίου
43061, ΠΡΟΑΣΤΙΟ
222 ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ
Από : ΝΤΑΛΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Προαστίου
43061, ΠΡΟΑΣΤΙΟ
223 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΙΤΕΑΣ
Από : ΑΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΚΑΦΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ιτέας
43062, ΙΤΕΑ
224 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΙΤΕΑΣ
Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΚΑΛΥΨΩ
Εως : ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ιτέας
43062, ΙΤΕΑ
225 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΙΤΕΑΣ
Από : ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δημοτικό Σχολείο Ιτέας
43062, ΙΤΕΑ
226 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Αστρίτσας
43062, ΑΣΤΡΙΤΣΑ
227 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΛΕΥΚΗΣ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Δημοτικό Σχολείο Λεύκης
43062, ΛΕΥΚΗ
228 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΟΡΦΑΝΩΝ
Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ορφανών
43062, ΟΡΦΑΝΑ
229 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΠΕΤΡΙΝΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Εως : ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Πέτρινου
43062, ΠΕΤΡΙΝΟ
230 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΣΥΚΕΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Συκεώνας
43062, ΣΥΚΕΩΝΑ
231 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ
Από : ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΛΩΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείου Φύλλου
43062, ΦΥΛΛΟ
232 ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ
Από : ΜΑΚΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Εως : ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείου Φύλλου
43062, ΦΥΛΛΟ
233 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΝΗΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
Από : ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
234 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΝΗΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
Από : ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΝΤΡΙΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
235 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΝΗΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
Από : ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΙΜΜΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
43300, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
236 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΝΗΣ
ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ερμητσίου
43200, ΕΡΜΗΤΣΙ
237 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΝΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ
43300, ΚΥΨΕΛΗ
238 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΝΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ
Από : ΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ
43300, ΚΥΨΕΛΗ
239 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡΝΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ
43300, ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΟΥ
240 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ
Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Εως : ΧΑΝΤΣΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δημοτικό Σχολείο Αηδονοχωρίου
43068, ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
241 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ
Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΟΥΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Δημοτικό Σχολείο Βαθυλάκκου
43068, ΒΑΘΥΛΛΑΚΟ
242 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ
Από : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ
Δημοτικό Σχολείο Θραψιμίου
43300, ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ
243 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΚΕΔΡΟΥ
Από : ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟΥ
43300, ΚΕΔΡΟΣ
244 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΚΕΔΡΟΥ
Από : ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΟΥΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟΥ
43300, ΚΕΔΡΟΣ
245 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ
Από : ΑΚΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΟΦΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ
43068, ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ
246 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ
Από : ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
Εως : ΧΟΥΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ
43068, ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ
247 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ
43300, ΛΟΥΤΡΟ
248 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΡΕΝΤΙΝΗΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Από : ΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΛΙΩΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Ρεντίνας
43068, ΡΕΝΤΙΝΑ
249 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΡΕΝΤΙΝΗΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Από : ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Νηπιαγωγείο Ρεντίνας
43068, ΡΕΝΤΙΝΑ
250 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
251 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΓΚΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΘΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
252 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
253 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΚΟΙΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
254 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
α) Από : ΜΑΝΤΖΑΡΙ ΕΝΤΑ
Εως : ΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
--------------------------
β) Εκλογείς του άρ. 27 του ΠΔ 26/2012που είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρεσιών: 
1. Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σοφάδων
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
255 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΛΟΥ ΒΑΙΑ
2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
256 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
257 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΣΑΚΚΑ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
258 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Από : ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Νέο Κτίριο)
43300, ΣΟΦΑΔΕΣ
259 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής
43300, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
260 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ
Από : ΑΚΡΙΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κοινοτικό Γραφείο Αγίου Βησσαρίου
43300, ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ
261 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΣ
Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Αμπέλου
43300, ΑΜΠΕΛΟΣ
262 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΟ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     
Εως : ΧΑΤΖΗΜΑΝΙΚΑΣ     ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Ανωγείου
43300, ΑΝΩΓΕΙΟ
263 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΓΕΦΥΡΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γεφυρίων
43300, ΓΕΦΥΡΙΑ
264 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΔΑΣΟΧΩΡΙ
Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δασοχωρίου
43300, ΔΑΣΟΧΩΡΙ
265 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καππαδοκικού
43300, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ
266 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Καρποχωρίου
43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ
267 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ
Από : ΜΑΓΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΨΙΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτικό Σχολείο Καρποχωρίου
43100, ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ
268 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Μασχολουρίου
43300, ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ
269 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ
Από : ΑΒΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΜΠΟΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Μαυραχάδων
43300, ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ
270 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ
Από : ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Μαυραχάδων
43300, ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ
271 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
Από : ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου
43300, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
272 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Εως : ΨΑΘΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Δημοτικό Σχολείο Πασχαλίτσας
43300, ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
273 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΦΙΛΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φίλιας
43300, ΦΙΛΙΑΣ
274 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΒΡΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΥΓΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας
43063, ΑΝΑΒΡΑ
275 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΒΡΑΣ
Από : ΝΑΤΣΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΟΥΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας
43063, ΑΝΑΒΡΑ
276 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημοτικό Σχολείο Ασημοχωρίου
43063, ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ
277 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΑΧΛΑΔΙΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Αχλαδιάς
43063, ΑΧΛΑΔΙΑ
278 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Από : ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Γραμματικού
43300, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
279 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ
Από : ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Εως : ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου
43300, ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ
280 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΚΤΙΜΕΝΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κτημένης
43063, ΚΑΤΩ ΚΤΗΜΕΝΗ
281 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΚΤΙΜΕΝΗΣ
ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗ
Από : ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Άνω Κτημένης
43063, ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗ
282 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΤΙΝΙΑ
Εως : ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λεονταρίου
43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ
283 ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
Από : ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λεονταρίου
43063, ΛΕΟΝΤΑΡΙ
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%