Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Μείωσης της Νιτρορύπανσης.

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:

Εν όψει της πρόσκλησης για ένταξη στην δράση  Μείωσης της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να προβούν στον προγραμματισμό, που αφορά κυρίως τις χειμερινές καλλιέργειες, σας ενημερώνουμε σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τα απαιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε.) του 2017  του ενδιαφερομένου και να είναι αρδευόμενα.

Για τους υποψήφιους της δράσης θα βαθμολογούνται μόνον:

Οι εκμεταλλεύσεις στις περιοχές των οποίων τα υπόγεια υδατικά συστήματα βρίσκονται σε κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση και

Οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές NATURA

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πενταετής

Οι δικαιούχοι να εφαρμόσουν την δέσμευση που θα επιλέξουν καθ’ όλη την περίοδο της πενταετίας

Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια και σταθερό το μέγεθος της έκτασης καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

Να υποβάλουν κάθε έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης , για τα αγροτεμάχια που θα εντάξουν στο πρόγραμμα με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης του κάθε ενταγμένου αγροτεμαχίου

Να τηρούν καθ’ όλη την διάρκεια των δεσμεύσεων γεωργοπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος θα φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων

Η λιπαντική αγωγή θα είναι σύμφωνη με τα προγράμματα δράσης της κάθε περιοχής.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι δικαιούχοι μπορούν να εφαρμόσουν μία από τις παρακάτω δεσμεύσεις

Α. ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

Οι δικαιούχοι θέτουν έκταση σε ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ετησίως, τουλάχιστον 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης

Η δέσμευση της ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.)

Το ποσοστό 30%, δύναται να αυξηθεί έως 50% για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας

Η έκταση της αγρανάπαυσης (στο ελάχιστο ποσοστό 30%), παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας

Στην έκταση της αγρανάπαυσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. όργωμα, λίπανση, ψεκασμοί, άρδευση κ.ά.) συμπεριλαμβανομένου του ενός οργώματος.

 

Β. ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

Οι δικαιούχοι θέτουν ετησίως σε αμειψισπορά έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης

Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90% για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες όπως: αρωματικά φυτά, ενεργειακές καλλιέργειες, κτηνοτροφικά φυτά (βίκος, κεχρί, μπιζέλι, λούπινο), λοιπά σιτηρά (βρώμη, κριθάρι, σίτος μαλακός, σίτος δίκοκκος), όσπρια (κουκιά, λαθούρι, ρεβίθια, φακές), σίτος σκληρός.

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Α. Για την δέσμευση της ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ, το ύψος της ενίσχυσης για την Θεσσαλία είναι:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

45,1 € / στρ. / έτος

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

50,2 € / στρ. / έτος

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

60,0 € / στρ. / έτος

ΒΑΜΒΑΚΙ

60,0 € / στρ. / έτος

 

Β. Για τη δέσμευση της ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ, το ύψος της ενίσχυσης για την Θεσσαλία είναι:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

30,8 € / στρ. / έτος

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

35,8 € / στρ. / έτος

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

60,0 € / στρ. / έτος

ΒΑΜΒΑΚΙ

51,5 € / στρ. / έτος

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

31,6 € / στρ. / έτος

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μη τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων της δράσης επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

Εφαρμογή αγρανάπαυσης μικρότερη του 5%, συνεπάγεται μη καταβολή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος

Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό από 5% μέχρι 15%, μείωση της ενίσχυσης κατά 30%

Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό από 15% μέχρι 30%, μείωση της ενίσχυσης κατά 20%

Εφαρμογή αγρανάπαυσης σε ποσοστό 50% μέχρι 80%, μείωση ενίσχυσης κατά 5%

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν καλλιεργητικές φροντίδες, μείωση ενίσχυσης κατά 40%

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αγρανάπαυση δεν έχει εφαρμοστεί σε αγροτεμάχια που εφάπτονται επιφανειακά ύδατα ή ότι δεν διατηρήθηκε σταθερή στην διάρκεια της δέσμευσης, μείωση ενίσχυσης κατά 15%.

 

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

 

Αμειψισπορά μικρότερη του 15%, μείωση ενίσχυσης κατά 30%

Αμειψισπορά σε ποσοστό 15% μέχρι 30%, μείωση ενίσχυσης κατά 20%

Αμειψισπορά μεγαλύτερη του 90%, μείωση ενίσχυσης κατά 10%

Χρήση άρδευσης στην αμειψισπορά, μείωση ενίσχυσης κατά 30%

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413 55221 και 24413 55220 (υπεύθυνοι προγράμματος οι Γεωπόνοι κκ Β. Νασιόπουλος και Ε. Μανόπουλος).

 

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%