Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Ο Δήμος Μουζακίου ανέθεσε στην εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων EUROCERT τον έλεγχο για την πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια των παιδικών χαρών ο Δήμος πρέπει να εφαρμόζει την Υ.Α. Αρ.28492 (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) και παράλληλα να μεριμνά γιά την ασφάλεια του εξοπλισμού και του χώρου των παιδικών χαρών της ευθύνης του. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 44 α.π.30681/2014 του Υπ. Εσωτερικών θα πρέπει για όλες τις υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Μουζακίου που σήμερα αριθμούν 45, προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα να εκδοθεί βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας συνοδευόμενη από το ειδικό σήμα.
Για την έκδοση του πιστοποιητικό συμμόρφωσης απαιτείται πρώτα ο έλεγχος των παιδικών χαρών και των οργάνων από διαπιστούμενο φορέα που περιλαμβάνει τη σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης (φύλλο ελέγχου) για κάθε όργανο και παιδική χαρά από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού με τα πρότυπα ασφαλείας. Εφόσον προβλέπονται διορθωτικές ενέργειας, πρέπει να υλοποιηθούν από τον Δήμο και εν συνεχεία αφού γίνει ο επανέλεγχος και επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση τότε εκδίδεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
Προκειμένου να ελέγχουν και εν συνεχεία πιστοποιηθούν και οι 45 παιδικές χαρές του Δήμου Μουζακίου η ανάδοχος εταιρεία EUROCERT ανέλαβε να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους σε 2 φάσεις.
Α΄Φάση
 • Αρχική επιθεώρηση παιδικής χαράς. Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος της κατάστασης του χώρου, του εξοπλισμού και της οργάνωσης της παιδικής χαράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων.
 • Σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης. Βάσει των ευρημάτων – αποτελεσμάτων της αρχικής επιθεώρησης συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα αναλυτικά στοιχεία που προκύπτουν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, τις συμμορφώσεις ή ελλείψεις της παιδικής χαράς  και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την πιστοποίησή της.
 • Πιστοποίηση οργάνων κατά ΕΝ 1176. Αφορά τα όργανα  που φαίνονται να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά δεν διαθέτουν πληροφοριακές πινακίδες και δεν μπορεί να προσδιοριστεί η κατασκευάστρια εταιρεία. Απόδοση ταυτότητας για λόγους ιχνηλασιμότητας του οργάνου κατά τον έλεγχο.
Β΄Φάση
 • Επανάληψη της επιθεώρησης παιδικής χαράς. Όπου απαιτείται επαναλαμβάνεται η επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις (όπως αυτές καθορίστηκαν στην τεχνική έκθεση) ώστε η παιδική χαρά να πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
 • Τελική Πιστοποίηση παιδικής χαράς. Μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων και εργασιών αναβάθμισης της παιδικής χαράς, πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της παιδικής χαράς με τις απαιτήσεις ασφαλείας και εν συνεχεία γίνετε η έκδοση του πιστοποιητικού.
Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και την πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών από τον διαπιστεύμενο φορέα, και σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές οι παιδικές χαρές του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Μουζακίου Κωτσός Γεώργιος δήλωσε ότι ο Δήμος Μουζακίου είναι ο πρώτος Δήμος στην Καρδίτσα που προχωράει στον έλεγχο και στην πιστοποίηση του συνόλου των παιδικών χαρών του Δήμου που σήμερα αριθμούν τις 45, αφού η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη και πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης.
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%