ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Ψηφίστηκε  στο  σημερινό  Περιφερειακό  Συμβούλιο  η  πρόταση  του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  κ.  Κώστα  Αγοραστού  για  τη  σύσταση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Καινοτομίας.
Στην  εισήγηση  του  ο  Περιφερειάρχης  μεταξύ  άλλων  ανέφερε  και  τα  εξής:  
«Τα τελευταία χρόνια, η χώρα είναι σταθερά προσανατολισμένη στις σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας.
Βασικός στόχος της νέας οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής είναι η δημιουργία σύγχρονης παραγωγικής βάσης στη δημιουργία της οποίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.  
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημασία του ρόλου αυτού  αναγνωρίζεται με την θέσπιση ως ενός από τους πέντε βασικούς στόχους της δεκαετούς Αναπτυξιακής Στρατηγικής της «Ευρώπη 2020» την επένδυση του 3% του ΑΕΠ της Ένωσης στην Έρευνα και την Ανάπτυξη.
Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των διαρθρωτικών της ταμείων, συνδέει τις προτεραιότητες τους με εκείνες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας ευφυούς εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών τους, ενώ παράλληλα έχει αναθέσει σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν σχετικές μελέτες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  είναι  απαραίτητη  η σύσταση ενός εξειδικευμένου συλλογικού οργάνου, αρμόδιου για τον  συντονισμό, την υποστήριξη και την  προώθηση  κάθε  δράσης  έρευνας,   καινοτομίας και τεχνολογίας  στη  Θεσσαλία.

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%