Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.ΔΕΝΔΙΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδιας σε απάντηση Ερώτησης που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Καρδίτσας και π. Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σ. Ταλιαδούρος στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος της ελλιπούς αστυνόμευσης της Περιφέρειας Καρδίτσας αναφέρει ότι για την ενίσχυση των περιφερειακών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό και τον εκσυγχρονισμό των υλικών και των μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα.
 
 
Ειδικότερα, η απάντηση του Υπουργού έχει ως εξής :
«Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ 5270/09.01.2014 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ, σας γνωρίζουμε ότι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί κύριο στόχο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τον οποίο υπηρετεί, πέραν των επιχειρησιακών πρωτοβουλιών, η κατάρτιση και επικείμενη κατάθεση στη Βουλή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου. Μέσω αυτού σκοπείται η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και Φορέων του Υπουργείου μας, ώστε, κατόπιν της προηγηθείσας αξιολόγησης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους, να αποκτήσουν μια νέα, σύγχρονη και ορθολογική , δομή, προς εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών.
Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται, ότι το θέμα της στελέχωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η συνολική δύναμη του Σώματος, με την ορθολογική κατανομή αυτής σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κατανεμηθεί και οι οργανικές θέσεις στις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, της οποίας η δύναμη παρουσιάζει έλλειμμα έναντι της οργανικής, όπως συμβαίνει σχεδόν με το σύνολο των αστυνομικών Υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, ενόψει των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Υπουργείο και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση των περιφερειακών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να εκπληρώνουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή τους, για το έτος 2013, προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των βαθμών τους, για την Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας, κατά τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις προκηρύχθηκαν προς πλήρωση 2 θέσεις αστυνομικών διαφόρων βαθμών και 1 θέση ειδικού φρουρού, οι οποίες και καλύφθηκαν.
Περαιτέρω, στοιχεία που αφορούν στη σύνθεση και εξέλιξη της οργανικής και πραγματικής δύναμης του αστυνομικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2690/1999 και του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α του ν. 3469/2006 σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 109/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανάγονται στα απόρρητα αντικείμενα της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας και δεν είναι επιτρεπτή η γνωστοποίησή τους.
Επισημαίνεται δε, ότι οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Β' και των ειδικών φρουρών, από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, πραγματοποιούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 3 π.δ. 100/2003 και π.δ. 211/2005) και ουδεμία παρέμβαση γίνεται από την Υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του π.δ. 100/2003 και άρθρο 15 του π.δ. 211/2005, δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας και στον Αστυνομικό Διευθυντή Καρδίτσας να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Α', ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας.
Αναφορικά με το μηχανολογικό εξοπλισμό, σύμφωνα με ενημέρωση μας, σας πληροφορούμε ότι στην Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας έχουν χορηγηθεί συνολικά 64 οχήματα διαφόρων τύπων και κατηγοριών (εκ των οποίων τα 9 χορηγήθηκαν καινούρια κατά την τελευταία τριετία) και εντός του τρέχοντος μηνός, πρόκειται να χορηγηθούν επιπλέον 5 καινούρια επιβατικά οχήματα (τύπου κούρσας) και 2 μοτοσικλέτες, τα οποία θα κατανεμηθούν σε υφιστάμενες της Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Δίωξης Λαθρομεταναστών Καρδίτσας, για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών. Επίσης, στην εν λόγω Διεύθυνση έχει χορηγηθεί υλικοτεχνικός εξοπλισμός αποτελούμενος από τεχνικά, τηλεπικοινωνιακά μέσα, καθώς και υλικά οπλισμού, σε ικανοποιητικό βαθμό. Μεταξύ των άλλων, την τελευταία τριετία, έχουν χορηγηθεί 55 αλεξίσφαιρα γιλέκα, 81 πιστόλια, 27 κράνη μοτοσικλετών τύπου full face, 20 ασπίδες και 20 κράνη αστυνομικών επιχειρήσεων κ.λπ.
Ενταύθα, γίνεται μνεία ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υλικών και των μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και σε άμεση συνάρτηση με τον εκτελούμενο κατ' έτος προϋπολογισμό εξόδων της, που λόγω της οικονομικής συγκυρίας την οποία διέρχεται η χώρα, είναι περιορισμένος, συντάσσονται τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, προς ικανοποίηση των αιτημάτων ενίσχυσης και των Υπηρεσιών της εν λόγω Αστυνομικής Διεύθυνσης, αφού πρωτίστως συνεκτιμηθούν οι υπηρεσιακές προτεραιότητες και ανάγκες .
Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της αστυνόμευσης της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, σας γνωρίζουμε ότι αυτή πραγματοποιείται με τις διατιθέμενες πεζές και εποχούμενες περιπολίες των υφιστάμενων Υπηρεσιών της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης (τοπικές αρμόδιες Υπηρεσίες Τάξης και Ασφάλειας, καθώς και Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και Δίκυκλης Αστυνόμευσης), που κινούνται βάσει προγράμματος και διενεργούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, μεθοδικούς και στοχευμένους ελέγχους σε άτομα και οχήματα, με σκοπό την πρόληψη-αποτροπή και καταστολή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος ευνομίας και ασφάλειας στην εν λόγω περιοχή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου, ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες τάξης και ασφάλειας, να ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφαλείας και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής αυτών.»
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%