ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ Ε9

 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

Περισσότερο φόρο θα πληρώσουν, όσοι μπερδεύτηκαν με το πολυδαίδαλο έντυπο Ε9 και δεν συμπλήρωσαν τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία τους ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου ή το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

Το υπουργείο Οικονομικών, αν και γνώριζε από τον Μάιο για τα λάθη, δεν επισήμανε επαρκώς τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους φορολογούμενους. Περιορίστηκε σε μία λακωνική εγκύκλιο, με την οποία καλούσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τυχόν λάθη τους στο Ε9.

Τώρα, τα λάθη αυτά θα τιμωρηθούν σκληρά, καθώς στις περιπτώσεις λανθασμένων ή κενών κωδικών στο Ε9, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα υπολογιστεί με τους υψηλότερους συντελεστές. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει διαμέρισμα 2ου ορόφου και ξέχασε να δηλώσει τον όροφο στο Ε9, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί, κατατάσσοντας το διαμέρισμα στον 6 όροφο, δηλαδή με υψηλότερο συντελεστή. Στην περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ποσοστό ιδιοκτησίας, ο φορολογούμενος θα φορολογηθεί για το 100% του ακινήτου ακόμη και αν κατέχει το 50%.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, καθορίστηκε ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν τα λάθη των φορολογούμενων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τρόπος είναι επαχθής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο για την ακίνητη περιουσία τους και εν συνεχεία θα πρέπει να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, όταν θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων. Η διαφορά του φόρου πιθανόν να συμψηφιστεί με επόμενες οφειλές του φορολογούμενου ή με τον επόμενο ΕΝΦΙΑ.

Βέβαια, για όλα αυτά τα θέματα είχε ενημερώσει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη. Όλα τα προβλήματα θα είχαν επιλυθεί, εάν το υπουργείο Οικονομικών είχε προβεί άμεσα σε διορθώσεις και είχε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή από τον Μάιο (ήταν έτοιμη από τον κ. Θεοχάρη και τον κ. Μαυραγάνη), με την οποία θα καλούνταν οι φορολογούμενοι να διορθώσουν συγκεκριμένα λάθη.

Ο κ. Μαυραγάνης, ωστόσο, είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη ο οποίος το διάστημα εκείνο (των πρώτων ημερών της ανάληψης των καθηκόντων του) ασχολείτο αποκλειστικά με δημοσιονομικά θέματα.

Οι καθυστερήσεις αυτές θα οδηγήσουν στην επιβάρυνση και ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους στα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της κ. Σαββαΐδου «για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχανογραφικά οι δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει:

1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από τον νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

Επιβαρύνσεις για αγροτεμάχια

- Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.) του νομού και, εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και το δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Τ.Ο. του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

- Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

- Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες της μίας ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) λαμβάνονται αυτοί από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

- Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του συντελεστή οικοπέδου ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%