ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν 3255/2004

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
«Έχει ληφθεί μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς γονείς άνω των τριών τέκνων με τη μοριοδότησή τους για την τελική κατάταξη στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ»
 
Απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α. Λοβέρδου
σε Ερώτηση του κ. Σ. Ταλιαδούρου
 
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α. Λοβέρδος σε απάντηση Ερώτησης που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Καρδίτσας και π. Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σ. Ταλιαδούρος σχετικά με για την επαναφορά του Ν 3255/2004, που προσδιόριζε τη διαδικασία και τα κριτήρια σειράς διορισμού των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ αναφέρει ότι έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς γονείς άνω των τριών τέκνων με τη μοριοδότησή τους για την τελική κατάταξη στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
 
Ειδικότερα στην απάντηση του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ των άλλων αναφέρει τα εξής:
 
«Με τις διατάξεις του Ν.3848/2010 θεσμοθετήθηκε μια νέα πάγια και αντικειμενική διαδικασία διορισμών και ετέθη ως βασική προϋπόθεση για το διορισμό σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ή την πρόσληψη αναπληρωτών, όπου προκύπτουν κενά, η επιτυχία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερομένης, μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για τους εκπαιδευτικούς που είναι γονείς άνω των 3 τέκνων, εφόσον είναι επιτυχόντες του διαγωνισμού, προβλέπεται η μοριοδότησή τους για την τελική κατάταξη στους πίνακες επιτυχόντων.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 (Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών) του Ν.3848/2010 ορίζεται ότι:
 
«1.Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε.), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς. Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια…»
Στα ανωτέρω αναφερόμενα κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνεται και η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες
Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:
Ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010, όπως αυτής των εκπαιδευτικών γονέων άνω των τριών τέκνων, κατά τους διορισμούς της μεταβατικής περιόδου, καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο διορισμού πολύτεκνων εκπαιδευτικών (Ν.3255/2004) συνίσταντο οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθοριζόταν ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα και σε καμιά περίπτωση η ένταξη στους οικείους πίνακες δεν σήμαινε τη θεμελίωση δικαιώματος διορισμού.
Αλλά και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3848/2010, έχει ληφθεί μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς γονείς άνω των τριών τέκνων με τη μοριοδότησή τους για την τελική κατάταξη στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.»
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%