ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η έκταση και η δομή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στη βάση της διαχρονικής ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού και   του   ελληνικού   κοινωνικού   σχηματισμού.   Τα   τελευταία χρόνια, το τοπίο αυτό αναδιαρθρώθηκε ραγδαία διαμέσου, και ως αποτέλεσμα της πολιτικής της λιτότητας, τόσο λόγω της μείωσης της ζήτησης και των προβλημάτων ρευστότητας, όσο  και  εξ’  αιτίας  της κατεύθυνσης  που  επιβάλλει η  στρατηγική των  Μνημονίων. Πυρήνας  της  στρατηγικής  αυτής  είναι  η  υπόθεση  ότι  η ένταση  του ανταγωνισμού και  η  απορρύθμιση  των  αγορών  θα  «εξυγιάνει» τους παραγωγικούς  κλάδους  της  οικονομίας  μειώνοντας  το  κόστος  των παραγόμενων  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  και  ότι  με  αυτό  τον  τρόπο  θα αυξηθεί η κοινωνική ωφέλεια. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία αυτή  διευρύνει τα πεδία κερδοφορίας του μεγάλου  κεφαλαίου  και διευκολύνει τη δημιουργία ολιγοπωλίων  με  υποτίμηση  της  μισθωτής  εργασίας  στη  λογική  της ανταγωνιστικότητας  κόστους,  υποτίμηση  της  ποιότητας  των  προϊόντων και, εξίσου  συχνά,  αύξηση  αντί  για  μείωση  των  τιμών  για  τους  καταναλωτές.  

Για  τον  ΣΥΡΙΖΑ,  η  αξιοποίηση  των  στρατηγικών  πλεονεκτημάτων  της μικρομεσαίας  επιχειρηματικότητας -λαμβάνοντας   υπόψη   την   μεγάλη συνεισφορά της στην απασχόληση- αποτελεί βασικό  στοιχείo της πολιτικής   του στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας, και ανάδειξης  αντιπαραδειγμάτων στην  οργάνωση,  στη  διαδικασία  της  παραγωγής, στη σχέση με το κράτος, στη χρήση  νέων  τεχνολογιών, στην   ανάπτυξη   της   καινοτομίας.   Ταυτόχρονα,   η δημιουργία   οικονομιών   κλίμακας μέσω  της  δημιουργίας  και  προώθησης συνεταιρισμών  νέας  μορφής  θα  μπορούσε να  τις  καταστήσει  ευθέως ανταγωνιστικές  με  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις. Οι  δεσμεύσεις  που  ανέλαβε  η κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ  στο  πλαίσιο  της συμφωνίας με τους δανειστές

δημιουργούν εξ αντικειμένου ζητήματα σύγκρουσης σε επίπεδο στρατηγικής   κατεύθυνσης,   ιδίως   όσον   αφορά   την  απορρύθμιση συγκεκριμένων  κλάδων στους  οποίους  στοχεύει  ρητά.  Ωστόσο, θεωρούμε  ότι η  μάχη  της  ανάδειξης μια   καινοτομικής,   εξωστρεφούς,   παραγωγικής   και   περισσότερο  συλλογικής μικρομεσαίας  επιχειρηματικότητας  με  στόχο  την ποιοτική  διαφοροποίηση και την αξιοποίηση των συγκριτικών ανθρώπινων και φυσικών   πλεονεκτημάτων   της  ελληνικής  οικονομίας  είναι  ανοιχτή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζει την ενίσχυση των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους  τρόπους:  

1. Νέος  Αναπτυξιακός  Νόμος  που στοχεύει  να:

-Διευκολύνει τη μετάβαση  από  μια οικονομία χαμηλής σε μια οικονομία  υψηλής   ανταγωνιστικότητας  

-Ενισχύει υφιστάμενες παραγωγικές δομές όπου διαπιστώνονται κρίσιμες αδυναμίες  και  κίνδυνοι  κατάρρευσης.  

-Κινητοποιεί νέες  ομάδες  δρώντων: επιστήμονες της   διασποράς - πρωτοβουλίες  κοινωνικής  /  αλληλέγγυας  /  εναλλακτικής  /  συνεταιριστικής οικονομίας, επιχειρηματικά δίκτυα, εγχειρήματα νεανικής επιχειρηματικότητας,  καινοτόμες /  νεοφυείς  επιχειρήσεις.  

2. Μέτρα  φορολογικής  ελάφρυνσης  για  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις.  Παρά   τα   στενά   δημοσιονομικά   περιθώρια   εξαιτίας   της   νέας   συμφωνίας, έχουμε  επεξεργαστεί   μια   δέσμη   μέτρων για  έμμεση  ελάφρυνση  των  ΜμΕ.   Ενδεικτικά,  αναφέρουμε:

Στήριξη   επιχειρήσεων: μεσοπρόθεσμη μείωση των συντελεστών φορολόγησης για όσες επιχειρήσεις εντατικοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ακολουθούν  πρότυπα  φορολογικής  συμμόρφωσης.

Σταδιακή   κατάργηση   ειδικών   εισφορών   στα   πλαίσια   ενός   δίκαιου   και προοδευτικού  φορολογικού  συστήματος.

Σταδιακή  κατάργηση  του  τέλους  επιτηδεύματος.  Μέχρι  την  κατάργησή  του, εφαρμογή   απαλλαγής   για   τα   πρώτα   πέντε   χρόνια   από  την  ίδρυσή της. 

Επέκταση  των  κινήτρων  για  την  ίδρυση  νέων  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων.  Μείωση  του  φορολογικού  συντελεστή  κατά  50%  (ενδεικτικά  13%  από  26%)  για  τα  πρώτα  5  χρόνια  και  για  εισόδημα  μέχρι  25.000  ευρώ.

Θέσπιση  φορολογικών  κινήτρων  για  επιχειρήσεις  κοινωνικής  οικονομίας.  

Επιτάχυνση  επιστροφής  φόρου  εισοδήματος  και  ΦΠΑ.

Σύστημα  "μεταφοράς"  του  χρέους  μεταξύ  Δημοσίου  και    φορολογούμενου, ώστε   να   ισορροπήσουν τα προβλήματα   χρεών – συμψηφισμού που  υπάρχουν σήμερα.

3. Μείωση   του   γραφειοκρατικού   κόστους  

Με συντονισμένες δράσεις της  Γ.Γ.  Βιομηχανίας, και των Υπουργείων Οικονομίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης  στην κατεύθυνση της απλοποίησης της αδειοδότησης,   ελαχιστοποίησης των σημείων επαφής με τη δημόσια   διοίκηση   και   χρήση   της   τεχνολογίας   για   όσο   το   δυνατόν  απλούστερες   ηλεκτρονικές   διαδικασίες   σχετικές   με   τη   λειτουργία   των  επιχειρήσεων.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/9/2015 

 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%