Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών.

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή

   Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4036/2012,που αφορά στη διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων, γνωστοποιεί  τα ακόλουθα: 

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών.

 

            Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται  κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές  που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή από το ευρύ κοινό, όπως δημόσια πάρκα  και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές.

            Στις παραπάνω περιοχές εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και χρησιμοποιούνται  γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής,  ορίζονται ως εξής:

 

α) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 265/3−9−2002 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1214/τ.Β΄/19−9−2002), όπως ισχύει:

 

 

 

 

Χώροι προστασίας

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή

αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους

Εφαρμογή με

νεφελοψεκαστήρες

με εξαίρεση

ηλεκτροστατικούς

νεφελοψεκαστήρες

σκευάσματα με

επισήμανση Τ ή Τ+

 INCLUDEPICTURE "http://users.uoi.gr/deapi/index.files/image23551.jpg" \* MERGEFORMATINET 

σκευάσματα με

επισήμανση Xn ή Xi

 INCLUDEPICTURE "http://users.uoi.gr/deapi/index.files/image23571.jpg" \* MERGEFORMATINET 

σκευάσματα

χωρίς καμία από

τις προηγούμενες επισημάνσεις

 

Νοσοκομεία , ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές , κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής , σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα

200 μέτρα

80 μέτρα

20 μέτρα

200  μέτρα

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

στρατόπεδα,

αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους.

200 μέτρα

80 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

200 μέτρα

Κατοικίες εκτός σχεδίου

πόλεως, οικισμού ή ζώνης

50 μέτρα

10 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

50 μέτρα

Κατοικίες εντός σχεδίου

πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης

200 μέτρα

50 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

80 μέτρα

Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων)

50 μέτρα

10 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

200 μέτρα

β) Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

    1272/2008, όπως ισχύει:

 

 

 

 

Χώροι προστασίας

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή

αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους

Εφαρμογή με

νεφελοψεκαστήρες

με εξαίρεση

ηλεκτροστατικούς

νεφελοψεκαστήρες

σκευάσματα με

εικονόγραμμα κινδύνου

 INCLUDEPICTURE "http://echa.europa.eu/image/image_gallery?uuid=987ec5c3-ed7c-47a8-84d3-b..." \* MERGEFORMATINET ή   INCLUDEPICTURE "http://echa.europa.eu/image/image_gallery?uuid=f7221596-4b51-4b72-8e08-d..." \* MERGEFORMATINET 

Σκευάσματα

με

εικονόγραμμα κινδύνου

 INCLUDEPICTURE "http://echa.europa.eu/image/image_gallery?uuid=79a7cc3d-1e8d-4d6d-b33c-a..." \* MERGEFORMATINET 

Σκευάσματα

χωρίς κανένα από

τα προηγούμενα

εικονογράμματα

 

Νοσοκομεία, ευαγή

ιδρύματα, παιδικές

χαρές, κατασκηνωτικοί

χώροι και άλλες

εγκαταστάσεις

αναψυχής, σχολεία και

εκπαιδευτήρια,

αθλητικές

εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα

200 μέτρα

80 μέτρα

20 μέτρα

200 μέτρα

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

στρατόπεδα,

αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους.

200 μέτρα

80 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

200 μέτρα

Κατοικίες εκτός σχεδίου

πόλεως, οικισμού ή ζώνης

50 μέτρα

10 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

50 μέτρα

Κατοικίες εντός σχεδίου

πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης

200 μέτρα

50 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

80 μέτρα

Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων)

50 μέτρα

10 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

200 μέτρα

 

 

Οι προβαίνοντες σε ψεκασμούς στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να ενημερώνονται από τον επιστήμονα που εξέδωσε την συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και τον  υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας γεωργικών φαρμάκων και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση, που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους.

 Επιπλέον, υποχρεούνται να προβαίνουν πριν από κάθε ψεκασμό σε έγγραφη ενημέρωση, να αναρτούν δηλαδή στο χώρο που θα γίνει ο ψεκασμός έντυπη ανακοίνωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εφαρμογή, ώστε οι περίοικοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

 

Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%