"ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ "ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Μήνυμα σφάλματος

 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).
 • Deprecated function: Function create_function() is deprecated στην geo_filter_obfuscate() (γραμμή 149 του /var/www/vhosts/karditsaportal.gr/httpdocs/sites/all/modules/geo_filter/geo_filter.module).


 
Εικόνα tadmin
Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφή
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης σε απάντηση Ερώτησης που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Καρδίτσας και π. Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σ. Ταλιαδούρος στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με τη την χορήγηση της ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης για το 2013 σύμφωνα με το σύστημα που ίσχυε τα προηγούμενα έτη για τον Έλληνα κτηνοτρόφο προκειμένου να μην οδηγηθεί αυτός σε οικονομική κατάρρευση σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την ελληνική κτηνοτροφία αναφέρει ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δεν προκύπτει πρόβλημα από τον επανακαθορισμό της επιλέξιμης έκτασης των «βοσκήσιμων γαιών» Απαιτείται, ωστόσο, απαιτείται σημαντική προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη σωστή διαχείριση και κατανομή τους στους κτηνοτρόφους της ΠΕ.
Ειδικότερα, η απάντηση του Υπουργού έχει ως εξής :
« Aπαντώντας στη με αριθμ. πρωτ. 11349/4.6.2013 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ο επανακαθορισμός της επιλέξιμης έκτασης των «βοσκήσιμων γαιών» για την Ελλάδα σύμφωνα με τον ορισμό του αρθρ.2 του Καν. 1120/2009, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έκδοσης την 28η Ιουνίου 2012. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕ, σύμφωνα κατά το δυνατό, με το αρθρ. 2 του Καν.1122/2009.
Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως «μόνιμους βοσκότοπους», διαφορετικά κινδυνεύει με την επιβολή βαρύτατων προστίμων. Για το λόγο αυτό, η επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων γαιών, υπό την έννοια των Κοινοτικών Κανονισμών εξετάζεται κάθε χρόνο, ενώ πλέον λαμβάνονται υπόψη και οι χαρακτηρισμοί εκτάσεων από τα Δασαρχεία (αναδασωτέες εκτάσεις, απαγορευτικές διατάξεις βόσκησης κλπ).
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των Κοινοτικών μόνιμων βοσκότοπων από την πλευρά των Δήμων είναι ιδιαίτερα απαρχαιωμένο και καλύπτει παλαιότερες ανάγκες, όταν ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί η νόμιμη είσοδος των κοπαδιών στις εκτάσεις αυτές. Βάσει αυτού του πλαισίου, προβλέπεται χρηματικό αντίτιμο για τη νόμιμη χρήση των μόνιμων βοσκοτόπων και κυρώσεις – πρόστιμο για τις περιπτώσεις της αυθαίρετης βόσκησης.
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω αλλά και να επιτευχθεί μια ρεαλιστική και ορθολογική διαχείριση αυτών των εκτάσεων, θεωρείται επιτακτική ανάγκη οι Δήμοι όλης της χώρας να έχουν πρόσβαση στις γεωχωρικές πληροφορίες που αφορούν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε η δήλωση  - αίτηση που υποβάλλει ο κάθε κτηνοτρόφος στις υπηρεσίες των Δήμων, προκειμένου να εισάγει τα ζώα του νόμιμα στις κοινόχρηστες εκτάσεις, να περιλαμβάνει και τις απαραίτητες γεωχωρικές πληροφορίες (ενότητα, χαρτογραφικό υπόβαθρο, κοινή χρήση με συστεγαζόμενους κλπ). Έτσι καθίσταται δυνατή η χορήγηση από την πλευρά των Δήμων ορθών στοιχείων χρήσης Κοινοτικών βοσκότοπων ( και όχι απλών πινάκων με αριθμό εκταρίων ή στρεμμάτων).
Ειδικότερα για την ΠΕ Καρδίτσας, σημειώνεται ότι από τους 16.283 γεωργούς που υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για συνολικό αριθμό δικαιωμάτων 93.671,75 οι 1.819 δηλώνουν και εκτάσεις βοσκοτόπων (46.333,47 ΗΑ), ενώ μόνο σε 1.000 από τους παραπάνω (εκτάσεις βοσκοτόπων 10.493,75 ΗΑ) μετέχουν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Η δε έκταση βοσκοτόπων που είναι διαθέσιμη μετά τον επανακαθορισμό της επιλεξιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας είναι 45.555,53 ΗΑ. Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει πρόβλημα από τη μείωση των εν λόγω εκτάσεων. Απαιτείται, ωστόσο, σημαντική προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη σωστή διαχείριση και κατανομή τους στους κτηνοτρόφους της ΠΕ.
Γενικότερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον και τη διασφάληση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση όλων των εμπλεκομένων φορέων [Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΔ) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΕΑΣ-Δημοτικά Διαμερίσματα – Κτηνοτρόφοι] στα νέα δεδομένα που εισάγει η εφαρμογή του σχεδίου δράσης, υλοποιεί τις παρακάτω ενέργειες:
-       Αποστολή στις ΠΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ καταστάσεων κτηνοτρόφων με εκτάσεις βοσκοτόπων, όπως προέκυψαν από την ΕΑΕ 2012 και τις αντίστοιχες μειώσεις τους, σύμφωνα με τους συντελεστές επιλεξιμότητας που εφαρμόστηκαν στο υπόβαθρο της ΕΑΕ 2013, οι οποίες θα φέρουν ιδιαίτερη σήμανση για τους κτηνοτρόφους, αριθμό δικαιωμάτων ανά κτηνοτρόφο και αντιστοίχηση με εκτάρια.
-       Αποστολή στις ΠΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αγροτεμαχίων αναφοράς (τόσο χωρικά όσο και αλφαριθμητικά) που έχουν χαρακτηριστεί ως μόνιμοι βοσκότοποι σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος και ΠΕ. Για κάθε αγροτεμάχιο αναφοράς θα αναφέρεται η επιλέξιμη έκταση του 2012, ο συντελεστής επιλεξιμότητας, η νέα έκταση μετά την εφαρμογή του συντελεστή και θα σημαίνεται αν έχει δηλωθεί το 2012 έστω και από έναν κτηνοτρόφο.
-       Συνεργασία των ΠΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλη παροχή των παραπάνω στοιχείων σε ΕΑΣ, Δήμους κα συλλόγους κτηνοτρόφων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εκτάσεις βοσκότοπων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
-       Αξιολόγηση τυχόν τεκμηριωμένων ενστάσεων επί των συντελεστών επιλεξιμότητας των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και αξιοποίηση των χωρικών δεδομένων περιοχών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως βοσκότοποι.
-       Επισημαίνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ΚΑΠ 2014-2020, με παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άλλαξε ο ορισμός για τους βοσκοτόπους, που πρότεινε η Ε.Επιτροπή και υποστήριξαν πολλά Κράτη Μέλη. Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΑΤ πέτυχε την αλλαγή του ορισμού, ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των ελληνικών βοσκοτόπων, που είναι ποικιλόμορφοι, από πλούσια λιβάδια έως εντελώς ξηροθερμικές εκτάσεις, με έντονη παρουσία φρυγανώδους κα ξυλώδους χαμηλής βλάστησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των ελληνικών βοσκοτόπων για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων.»
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 
Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

Μεγέθυνση Κειμένου

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%